+90 554 512 55 79

Ekonometrik Analiz

Ekonometrik Analiz

Ekonometrik analiz uzmanlık isteyen bir süreçtir. Ekonometrik analiz yöntemleri hakkında üstün bilgiye sahip kadromuzla tüm analizlerinizde destek vermeye devam etmekteyiz. Panel veri analizi, VAR analizi, gibi birçok farklı analiz türünü bünyesinde barındıran ekonometrik analiz yöntemlerinin tümünde tam destek vermekteyiz.

İyi bir ileri ekonometrik analiz yapabilmek için istatistiksel yöntemlere hakim olmanın yanında teorik olarak iktisat bilgisine de sahip olmak gerekir. Ekonometrik analiz süreci aşağıdaki gibi ilerlemektedir.

Araştırma sorusu ve veri setine göre (yatay kesit, zaman serisi ya da panel veri) uygun ekonometrik analizlerin belirlenmesi,
Çalışmada kullanılacak değişkenlerin belirlenerek tahmin edilecek modelin oluşturulması,
Model tahmini ve varsayımların test edilerek yorumlanması.
Genellikle iktisadi değişkenler arasındaki ilişkilerin analiz edilmesi için kullanılan ekonometrik analizler çok özel istatistiksel tekniklerden ve kapsamlı veri setlerinden oluşmaktadır.

Ekonometrik analizlerin yapılması için kullanılan teknikler sadece iktisat alanında değil diğer disiplinlerde de kullanılmaktadır. Örneğin mühendislik ya da psikoloji alanında ya da diğer pozitif bilimlerde de ileri düzey zaman serisi analizleri ya da panel veri analizleri yapılmaktadır.

Marmara Tez Merkezi çözüm üretir…

Open chat