Size bir telefon kadar yakınız
0 531 641 30 41
Dil Seçin
tr

İşletme Tez Konu Örnekleri

2 görüntülenme
İşletme Tez Konu Örnekleri

İşletme yüksek lisans tezi konuları, işletme alanında birçok farklı konu ve alt alanı kapsayabilir. Tez konusunu seçerken kendi ilgi alanlarınıza ve kariyer hedeflerinize odaklanmanız önemlidir. İşletme yüksek lisans tezi için düşünebileceğiniz bazı konu önerilerini sizin için aşağıda sıraladık:

Stratejik Yönetim (İşletme)

 • İşletmelerde stratejik karar alma süreçleri
 • Rekabet stratejileri ve analizi
 • İşletme stratejilerinin uygulanması ve başarısı

Pazarlama ve Tüketici Davranışı

 • Pazarlama stratejileri ve planlaması
 • Tüketici davranışı analizi
 • Dijital pazarlama stratejileri

İnsan Kaynakları Yönetimi

Finans ve Mali Yönetim

 • Finansal performans analizi
 • Yatırım kararları ve portföy yönetimi
 • Şirket değerlemesi ve finansal risk yönetimi

Operasyonel Yönetim

 • Üretim süreçleri ve verimlilik
 • Tedarik zinciri yönetimi
 • Kalite kontrol ve sürekli iyileştirme

Uluslararası İşletmecilik

 • Küresel pazarlara giriş stratejileri
 • Uluslararası işletme riskleri ve fırsatları
 • Kültürel çeşitliliğin işletme üzerindeki etkileri

Sürdürülebilirlik ve İşletme Etikleri

 • Sürdürülebilir işletme uygulamaları
 • İşletme etikleri ve toplumsal sorumluluk
 • Yeşil işletmecilik stratejileri

Girişimcilik ve İnovasyon

 • Yeni işletme kurma stratejileri
 • İnovasyon yönetimi
 • Girişimcilik ekosistemi analizi

Veri Analitiği ve İş Zekası (İşletme)

 • İşletme verilerinin analizi ve karar verme süreçleri
 • Büyük veri yönetimi ve iş zekası uygulamaları
 • Veri güvenliği ve gizliliği

Yönetim Stratejileri

 • Liderlik ve liderlik stilleri
 • Kriz yönetimi ve kriz iletişimi
 • Değişim yönetimi stratejileri

Bu konu önerileri, işletme alanında geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Tez konunuzu seçerken ilgi alanlarınızı, kariyer hedeflerinizi ve erişebileceğiniz kaynakları göz önünde bulundurmalısınız. Ayrıca, danışmanınızın rehberliği ve üniversitenizin gereksinimleri de tez konunuzu belirlerken önemlidir.

işletme tez konuları

İşletme Tez Konularına Örnekler

Çevresel Sürdürülebilirlik ve İşletme Performansı Arasındaki İlişki: İşletmelerin çevresel sürdürülebilirlik uygulamalarının işletme performansına etkisini inceleyin.

sürdürülebilirlik

Yenilikçi Girişimlerin Finansmanı ve Büyümesi: Yeni kurulan işletmelerin finansman kaynaklarına odaklanarak büyüme stratejilerini analiz edin.

İşletme
girişimcilik

Çalışan Motivasyonu ve Performans İlişkisi: İşletmelerde çalışan motivasyonu ile iş performansı arasındaki bağlantıyı araştırın.

İşletme
motivasyon-performans

Tedarik Zinciri Risk Yönetimi: Küresel tedarik zincirlerindeki riskleri ve kriz yönetimi stratejilerini inceleyin.

İşletme
tedarik zinciri

Dijital Dönüşüm Stratejileri ve İşletme Etkileri: İşletmelerin dijital dönüşüm stratejilerinin rekabet avantajına ve iş sonuçlarına nasıl etki ettiğini analiz edin.

İşletme
dijital dönüşüm

Küresel Pazarlara Giriş Stratejileri: İşletmelerin yurtdışı pazarlara giriş stratejilerini ve başarı faktörlerini inceleyin.

İşletme
Uluslararası pazara girme stratejileri

Çeşitlilik ve Dahili İnovasyon: İşletmelerin içinde çeşitliliği teşvik ederek inovasyonu nasıl artırabileceğini araştırın.

İşletme
çeşitlilik

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Rekabetçi Avantajları: KOBİ’lerin (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler) rekabetçi avantajlarını analiz edin.

İşletme
KOBİ

Dijital Pazarlama Stratejileri ve Tüketici Davranışı: İşletmelerin dijital pazarlama stratejilerinin tüketici davranışına etkisini inceleyin.

İşletme
Dijital Pazarlama

Kriz Yönetimi ve Kriz İletişimi: İşletmelerin kriz anlarında nasıl etkili bir şekilde yönetim ve iletişim yapabileceğini araştırın.

İşletme
Kriz Yönetimi

Yönetimde Liderlik Stilleri: İşletme yönetiminde farklı liderlik stillerinin organizasyonel etkililiğe etkilerini karşılaştırın.

İşletme
liderlik

Uluslararası İşletmelerde Kültürel Uyum: Uluslararası işletmelerde çalışanların farklı kültürlere uyum sağlama süreçlerini inceleyin.

İşletme
kültürel uyum

E-ticaret Stratejileri ve Müşteri Sadakati: E-ticaret işletmelerinin müşteri sadakatini artırmak için kullandığı stratejileri analiz edin.

İşletme
işletme – e-ticaret

Stratejik İşbirlikleri ve İşletme Performansı: İşletmelerin stratejik işbirlikleri ve ortaklıkların performansa etkisini araştırın.

İşletme

Kamu-Özel Ortaklıkları ve İşletme Etkileri: Kamu ve özel sektör arasındaki işbirliklerinin işletmeler üzerindeki etkilerini değerlendirin.

Bu tez konuları, işletme alanında çeşitli alt konuları ve ilgi alanlarını kapsamaktadır. Hangi konuyu seçerseniz seçin, literatür taraması yapmayı, veri toplamayı ve analiz etmeyi içeren bir tez çalışması için iyi bir başlangıç ​​noktası sağlayacaktır.

Marmara Tez Merkezi – İşletme

Marmara Tez Merkezi olarak işletme yüksek lisans ve doktora tezleriniz için danışmanlık desteği vermekteyiz. Tez konusu belirleme, tez öneri formu hazırlama, tez analizi, veri toplama, veri analizi gibi konularda bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Marmara Tez Merkezi Çözüm Üretir…