Size bir telefon kadar yakınız
0 531 641 30 41
Dil Seçin
tr

Lisans Tezi Danışmanlığı Almak İçin…

149 görüntülenme
Lisans Tezi Danışmanlığı Almak İçin…

Lisans bitirme tezi danışmanlığı üniversitelerin 4 yıllık fakülte ve bölümlerinden mezun olan öğrencilerin hazırlaması gereken bitirme tezleri olarak talep ettikleri danışmanlık hizmetlerini kapsamaktadır. Bu doğrultuda “Marmara Tez Merkezi” lisans bitirme tezi danışmanlığı konusunda öğrencilere uzun bir maraton olan tez sürecinde tam destek sağlamaktadır. Makalenin devamında lisans bitirme tezi konusunda detaylı bilgi yer almaktadır;

Lisans Bitirme Tezi Kimleri Kapsar

Lisans bitirme tezi, lisans derecesi (genellikle öğrencinin bir üniversite veya yüksekokulda tamamladığı dört yıllık eğitim programının sonunda aldığı derece) için bir zorunluluk olarak kabul edilen bir akademik çalışmadır.

lisans tezi yazdırmak istiyorum
Lisans Bitirme Tezi Danışmanlığı

Lisans bitirme tezi, genellikle aşağıdaki gruplar için uygundur:

 • Lisans Öğrencileri: Lisans derecesi için okuyan öğrenciler, bitirme tezi yazma gereksinimi ile karşılaşabilirler. Bu tez, öğrencinin belirli bir konuyu araştırmasını, analiz etmesini ve yazılı bir rapor halinde sunmasını gerektirir.
 • Fakülte ve Üniversite Programları: Birçok lisans programı, öğrencilerin tez yazma zorunluluğunu içerir. Bu programlar genellikle fen bilimleri, mühendislik, sosyal bilimler, beşeri bilimler ve diğer disiplinlerde sunulur.
 • Araştırma Odaklı Programlar: Araştırma merkezli lisans programları veya onur derecesi programları, öğrencilere daha fazla araştırma deneyimi kazandırmak ve tez yazma fırsatı sunmak amacıyla tasarlanmış olabilir.
 • Belirli Disiplinler: Bazı disiplinlerde, özellikle fen bilimleri ve mühendislikte, lisans öğrencilerinin tez yazması genellikle bir laboratuvar araştırması veya projenin bir parçası olarak kabul edilir.
 • İlgili Alanlardaki Diğer Programlar: Öğrenciler, genellikle kendi ilgi alanlarına ve programlarına bağlı olarak farklı tez gereksinimleri ile karşılaşabilirler. Örneğin, işletme yönetimi, sağlık bilimleri veya sanat ve tasarım programlarında da tez yazma gereksinimleri bulunabilir.

Lisans bitirme tezi, öğrencinin akademik bilgi ve araştırma becerilerini geliştirmesine, belirli bir konuda derinlemesine bilgi edinmesine ve akademik yazma yeteneklerini iyileştirmesine yardımcı olur. Ayrıca, öğrencilere belirli bir konuda bağımsız araştırma yapma fırsatı sunar ve üniversite eğitimlerini tamamlamalarının bir parçası olarak kabul edilir.

Lisans Bitirme Tezi Danışmanlığı Nedir?

Bir üniversitenin lisans programına kayıtlı öğrencilere tez yazımı sürecinde rehberlik eden bir öğretim üyesi veya uzmanın sağladığı hizmet lisans bitirme tezi danışmanlığı olarak ifade edilmektedir. Tez danışmanı, öğrencinin tez konusunu belirlemesine yardımcı olur, araştırma yöntemleri ve kaynak seçimi konularında rehberlik yapar, yazım sürecinde geri bildirim verir ve tezin son halini onaylar.

Aşağıda lisans bitirme tezi danışmanlığı adımları ifade edilmiştir:

 1. Konu Seçimi: Öğrenciye ilgi duyduğu bir konu veya alan seçmesi konusunda yardımcı olunur.
 2. Literatür Taraması: Tez konusuyla ilgili mevcut literatürü incelemek ve öğrenciye bu konuda bir temel oluşturmasına yardımcı olunur.
 3. Araştırma Tasarımı: Araştırma sorularının belirlenmesi, veri toplama yöntemlerinin seçilmesi ve analiz planının hazırlanması konularında rehberlik yapılır.
 4. Kaynak Seçimi: Uygun kaynakların seçilmesi ve kullanılması konusunda önerilerde bulunulur.
 5. Veri Toplama ve Analiz: Öğrencinin veri toplama sürecini yönlendirilir ve analiz adımları hakkında rehberlik edilir.
 6. Tez Yazımı: Tez yazımının yapısı, içeriği ve formatı hakkında öğrenciye bilgi verilir. Yazım sürecindeki soruları yanıtlamak için düzenli olarak iletişim kurulur.
 7. Geri Bildirim: Tez taslağı ve bölümleri üzerinde düzenli olarak geri bildirim verilir. Tez danışmanı, öğrencinin tezini geliştirmesine yardımcı olur.
 8. Son İnceleme ve Onay: Tez tamamlandığında, danışman tezi son inceleyerek onaylar veya gerekli düzeltmeleri belirtir.

Öğrencinin araştırma becerilerini geliştirmesine, akademik yazma becerilerini iyileştirmesine ve belirli bir konuda uzmanlaşmasına Lisans bitirme tezi danışmanlığı yardımcı olur. Danışmanın rolü, öğrenciye destek sağlamak ve tez sürecini düzenli bir şekilde ilerletmeye yardımcı olmaktır. Tez danışmanı ve öğrenci arasındaki iletişim oldukça önemlidir, bu nedenle her iki tarafın düzenli olarak görüşmesi ve bilgi alışverişinde bulunması tez sürecinin başarılı bir şekilde tamamlanmasına yardımcı olabilir.

Lisans Bitirme Tezi Danışmanlığı Nasıl Talep Edilir?

Marmara Tez Merkezi uzun zamanlık tecrübesiyle birçok alanda lisans öğrencilerine danışmanlık desteği sunmuştur. Bu doğrultuda öğrenciler danışmanlık talep etmek için e-mail, telefon ve whatsapp yoluyla iletişime geçebilir danışmanlarımızdan danışmanlık için detaylara ulaşabilir.

tez yazdırma
bitirme tezi yazdırma

Marmara Tez Merkezi Çözüm Üretir…

0541 431 43 21 – 0554 512 55 79