Size bir telefon kadar yakınız
0 531 641 30 41
Dil Seçin
tr

Ödev, Tez, Proje Yazdırma Hizmeti

401 görüntülenme
Ödev, Tez, Proje Yazdırma Hizmeti

Ödev, tez, proje yazdırma hizmeti ile ilgili bilgi vermeden önce, ödev nedir?, tez nedir ve nasıl yazılır?, proje nedir ve nasıl yazılır? konularında detaylı bilgi içeren makalemizi incelemenizi rica ederiz. Makalenin devamında ödev, tez, proje yazdırma konusunda tüm detaylar açıklanmıştır.

ödev yazdırma

Ödev Yazdırma Hizmeti

“Ödev,” öğrencilere, öğrenimleri sırasında öğrendikleri konularla ilgili çalışma yapmaları için verilen görevlerdir. Bu görevler, öğrencilerin öğrendikleri konuları anlamalarını, pekiştirmelerini ve uygulamalarını sağlamak amacıyla verilir. Genellikle sınıf içi ders çalışmasının bir uzantısı olarak ödev verilir ve öğrencilerin bağımsız olarak çalışmalarını gerektirir.

Çeşitli türlerde ödevler olabilir ve öğretmen veya profesörün öğrencilere verdiği talimatlar doğrultusunda değişebilir. Örnek olarak:

 1. Okuma Ödevleri: Bir kitap, makale veya belge üzerinde çalışmayı içerebilir. Öğrencilerin belirli bir metni okuması ve anlaması gerekebilir.
 2. Yazma Ödevleri: Öğrencilerin bir konu hakkında yazı yazmaları gerekebilir. Bu yazılar raporlar, denemeler, makaleler veya kompozisyonlar olabilir.
 3. Araştırma Ödevleri: Öğrencilere belirli bir konuyu araştırmalarını ve sonuçlarını sunmalarını gerektirebilir.
 4. Matematik veya Bilim Problemleri: Öğrencilere matematiksel problemleri çözmeleri veya bilimsel deneyler yapmaları için ödevler verilebilir.
 5. Proje Ödevleri: Öğrencilerin belirli bir proje veya sunum hazırlamaları gerekebilir. Bu projeler genellikle daha büyük bir sürecin parçası olarak yapılır.

Öğrencilere öğrenme sürecine daha fazla katılma fırsatı sunar ve öğrendiklerini pekiştirmelerine yardımcı olur. Ayrıca öğrencilerin araştırma yapma, analiz etme, yazma ve sunma becerilerini geliştirmelerine olanak tanır.

Ödev yazdırma, ödev yaptırma ve ödevlerinizde yardımcı olabilmemiz için bizimle iletişime geçebilir, danışmanlık hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz.

0541 431 43 21
proje yazdırmak istiyorum
ödev yazdırma

Tez Yazdırma Hizmeti

Bir tez yazmak, titiz bir çalışma ve düzenli bir planlama gerektiren uzun ve karmaşık bir süreçtir.

Tez Yazdırma

Tez yazdırma sürecini adım adım yönlendirecek genel bir rehber:

Birinci Adım: Konu Seçimi
Tez yazma sürecinin ilk adımı, araştırma yapmak ve ilgi çekici bir konu belirlemektir. Konunuzun ilgi çekici, önemli ve bilimsel olarak araştırılmaya değer olması önemlidir.

İkinci Adım: Araştırma Yapma
Konu belirledikten sonra, literatür taraması yaparak benzer çalışmaları incelemeye başlayın. Bu, konunuzun önceden ne kadar araştırıldığını ve sizin hangi boşluğa odaklanabileceğinizi anlamanıza yardımcı olacaktır.

Üçüncü Adım: Soru veya Hipotez Belirleme
Araştırmanızın ana sorusunu veya hipotezini belirleyin. Bu, çalışmanızın ana odak noktasını oluşturacaktır.

Dördüncü Adım: Araştırma Planı Oluşturma
Bir araştırma planı oluşturun. Hangi yöntemleri kullanacağınızı, verileri nasıl toplayacağınızı ve analiz edeceğinizi planlayın. Araştırma planınız, tezinizin temel taşı olacaktır.

Beşinci Adım: Veri Toplama ve Analiz
Araştırma planınıza uygun olarak veri toplamaya başlayın. Bu verileri analiz edin ve sonuçlarınızı çıkarın. İstatistiksel araçlar veya analitik yöntemler kullanmanız gerekebilir.

Altıncı Adım: Giriş Bölümü
Tezinizin giriş bölümünde, konunuzu, araştırma sorunuzu ve hipotezinizi tanıtın. Ayrıca neden bu konuyu seçtiğinizi ve çalışmanın önemini vurgulayın.

Yedinci Adım: Literatür İncelemesi
Literatür incelemesi bölümünde, benzer çalışmaları ve konuyla ilgili mevcut bilgiyi özetleyin. Araştırmanızın nerede durduğunu ve hangi boşluğu doldurmayı amaçladığınızı açıklayın.

Sekizinci Adım: Metodoloji
Araştırma yöntemlerinizi ve veri toplama sürecinizi açıklayın. Bu bölüm, başkalarının çalışmanızı tekrarlayabilmesi için ayrıntılı bilgiler içermelidir.

Dokuzuncu Adım: Bulgular
Verilerinizi analiz edin ve bulgularınızı sunun. Tablolar, grafikler ve istatistikler kullanarak sonuçlarınızı destekleyin.

Onuncu Adım: Tartışma
Bulgularınızı tartışın ve literatürle ilişkilendirin. Bulgularınızın ne anlama geldiğini ve konuyla ilgili genişlemeleri veya gelecekteki araştırmaları tartışın.

Onbirinci Adım: Sonuç
Çalışmanızın ana sonuçlarını özetleyin. Araştırma sorunuzun yanıtını verin ve çalışmanızın katkılarını vurgulayın.

Onikinci Adım: Kaynakça ve Atıflar
Kullandığınız kaynakları düzenli bir şekilde kaynakça bölümünde listeleyin. Atıfları doğru bir biçimde yapın ve her kaynağın çalışmanızda nasıl kullanıldığını açıklayın.

Onüçüncü Adım: Özet ve Özgeçmiş
Tezinizle ilgili kısa bir özet ve kendi özgeçmişinizi ekleyin.

Ondördüncü Adım: Tezi Revize Edin ve Düzenleyin
Tezinizi dikkatlice gözden geçirin, dilbilgisel hataları düzeltin ve yapılandırmayı düzenleyin. İçeriği net ve tutarlı bir şekilde sunmak önemlidir.

Onbeşinci Adım: Danışmanınızın ve İlgili Otoritelerin Gözden Geçirmesi
Tezinizi danışmanınıza ve ilgili otoritelere gözden geçirmeleri için sunun ve gelen geri bildirimleri dikkate alarak gerektiği şekilde düzenlemeler yapın.

Bu adımları takip ederek ve zamanınızı iyi planlayarak, başarılı bir tez yazabilirsiniz. Unutmayın ki tez yazma süreci sabır ve öz disiplin gerektirir, bu nedenle sık sık mola vermek ve süreci parça parça ele almak önemlidir.

Yukarıda sıralanan tüm adımlarda Marmara Tez Merkezi size hizmet sunabilmektedir. Bu doğrultuda bizimle iletişime geçebilir destek talep edebilirsiniz.

Proje Yazdırma Hizmeti

Tezsiz yüksek lisans bitirme projesi yazmak, tez yazma sürecine göre daha az kapsamlı olabilir ancak benzer bir yaklaşım gerektirir.

proje yazdırma

Aşağıda proje yazdırma süreci detaylı bir şekilde incelenmiştir:

Konu Belirleme ve Amaçları Tanımlama

Bir tezsiz yüksek lisans bitirme projesi yazarken, projenizin odak noktasını ve amaçlarını belirlemek büyük önem taşır. İşte bu aşamayı daha ayrıntılı bir şekilde ele alan adımlar:

 • İlgi Alanınızı Belirleyin: İlk olarak, projenizin hangi alanda veya konuda olacağını düşünün. İlgi duyduğunuz bir konu seçmek, projeyi yazarken daha motive olmanıza yardımcı olabilir.
 • Konu Seçimi: İlgi alanınıza dayalı olarak projenizin konusunu belirleyin. Konunun sınırlarını çizin ve projenizin neyle ilgili olacağını açıkça tanımlayın.
 • Amaçları Belirleme: Projenizin amacını net bir şekilde tanımlayın. Projenizin sonucunda ne tür bilgi veya sonuç elde etmek istediğinizi düşünün. Amaçlar, projenizin yol haritasını belirler.
 • Araştırma Soruları veya Hipotezler: Projenizle ilgili ana araştırma sorularını veya hipotezleri belirleyin. Bu sorular veya hipotezler, projenizin temel sorunlarını ve hedeflerini açıklayacaktır.
 • Önceki Çalışmaları İnceleme: Seçtiğiniz konuyla ilgili daha önce yapılmış çalışmaları inceleyin. Bu, benzer projelerin neler yapıldığını ve bu alandaki boşlukları anlamanıza yardımcı olacaktır.
 • Projeyi Sınırlama: Projenizin kapsamını belirleyin. Projenizin neyin içereceğini ve neyin dışında kalacağını net bir şekilde tanımlayın. Bu, projenizin odaklanmasını sağlar.
 • Hedef Kitleyi Tanımlama: Projenizin hangi hedef kitleye yönelik olduğunu düşünün. Projenizin sonuçlarının kimler için önemli olduğunu belirlemek, proje amaçlarınıza katkı sağlar.
 • Araştırma Yöntemlerini Düşünme: Projenizin amaçlarına ulaşmak için hangi araştırma yöntemlerini kullanmayı düşünüyorsunuz? Veri toplama ve analiz stratejilerinizi belirlemek bu aşamada önemlidir.
 • Özetleme ve Tekrar Gözden Geçirme: Son olarak, projenizin konusu ve amaçlarını bir özet olarak yazın ve gözden geçirin. Bu özet, projenizi daha sonra başkalarına açıklarken kullanabileceğiniz bir rehber olabilir.
 • Bu adımları takip ederek, projenizin odak noktasını ve amaçlarını daha net bir şekilde belirleyebilirsiniz. Bu, projenizin başarılı bir şekilde ilerlemesine yardımcı olacaktır.

Literatür Taraması

Literatür Taraması:
Seçtiğiniz konuyla ilgili literatür taraması yaparak benzer çalışmaları inceleyin. Bu, projenizin mevcut bilgiye nasıl katkı sağlayabileceğini anlamanıza yardımcı olacaktır. Bir tezsiz yüksek lisans bitirme projesi yazarken, literatür taraması yapmak, seçtiğiniz konuyla ilgili mevcut bilgileri ve önceki çalışmaları anlamanıza ve projenizi bu bağlamda geliştirmenize yardımcı olur. İşte literatür taraması yaparken izleyebileceğiniz adımlar:

 • Konunuzu Tanımlayın: İlk adım, projenizin konusunu daha iyi anlamak ve sınırlarını belirlemek için konunuzu net bir şekilde tanımlamaktır. Konunuzun hangi alanlara ait olduğunu ve projenizin odaklanacağı belirli sorunları veya konuları belirleyin.
 • Veritabanlarını Kullanın: Akademik makalelere, kitaplara, dergilere ve diğer bilimsel kaynaklara erişim sağlayan çeşitli veritabanlarını kullanın. Bunlar arasında JSTOR, PubMed, Google Scholar, ProQuest gibi veritabanları bulunur.
 • Anahtar Kelimeler Belirleyin: Konunuzla ilgili anahtar kelimeleri belirleyin ve bu anahtar kelimeleri kullanarak arama yapın. Anahtar kelimeler, ilgilendiğiniz konunun önemli yönlerini yansıtmalıdır.
 • İlgili Makaleleri ve Kaynakları Araştırın: Araştırmanızı yaparken ilginç veya önemli olan makaleleri ve kaynakları işaretleyin. Bu kaynakları daha ayrıntılı incelemek için notlar alabilirsiniz.
 • Kaynakları Derecelendirin: Bulduğunuz kaynakları kalitesine göre derecelendirin. Akademik makaleler ve kitaplar genellikle daha güvenilir kabul edilir. Kaynakların ne kadar güvenilir olduğunu ve hangi yöntemlerle elde edildiğini değerlendirin.
 • Bilgiyi Organize Edin: Bulduğunuz kaynakları düzenlemek için bir referans yönetim aracı kullanın. Bu araçlar, kaynakları listeleyerek ve atıfları otomatik olarak oluşturarak literatürünüzü düzenlemenize yardımcı olur.
 • Tartışma ve İlişkilendirme: Bulduğunuz kaynakları inceleyerek, projenizin konusuyla nasıl ilişkilendiklerini ve projenize nasıl katkı sağlayabileceklerini düşünün. Bu kaynakları projenizin metniyle nasıl entegre edeceğinizi düşünün.
 • Not Alın: Her kaynak hakkında notlar alın. Bu notlar, kaynakların özünü, önemli bulgularını ve size nasıl yardımcı olabileceğini içermelidir.
 • Literatür Taraması Raporu: Literatür taraması sürecinizi belgelemek ve projenizin bir parçası olarak sunmak için bir literatür taraması raporu hazırlayın. Bu rapor, yaptığınız araştırmanın kapsamını, bulgularınızı ve hangi kaynakları incelediğinizi göstermelidir.
 • Sürekli Güncelleyin: Projenizin ilerleyen aşamalarında literatür taramasını güncelleyin. Yeni çalışmalar ve kaynaklar buldukça bunları projenize dahil edin.
 • Literatür taraması, projenizin temelini oluşturan önemli bir adımdır. Mevcut bilgilere dayalı olarak projenizin odak noktasını netleştirebilir ve literatürdeki boşlukları doldurabilirsiniz. Bu nedenle titizlikle yapılmalı ve sürekli olarak güncellenmelidir.

Araştırma Sorularını veya Hipotezleri Belirleme

Projeyi yönlendirecek ana araştırma sorularını veya hipotezleri tanımlayın. Bu sorular veya hipotezler, projenizin temel odak noktalarını belirleyecektir. Araştırma soruları veya hipotezler, tezsiz yüksek lisans bitirme projesinin temelini oluşturan ve projenizin ana odak noktalarını belirlemeye yardımcı olan önemli unsurlardır. Bu sorular veya hipotezler, projenizin amaçlarını ve yöntemlerini belirlemenize yardımcı olur. İşte araştırma sorularını veya hipotezleri belirlerken izleyebileceğiniz adımlar:

 • Konunuzu ve Amaçlarınızı Gözden Geçirin: İlk adım, projenizin konusunu ve amaçlarını net bir şekilde anlamaktır. Konunuzla ilgili genel bir anlayışa sahip olmalısınız ve projenizin neden önemli olduğunu anlamalısınız.
 • Mevcut Literatürü İnceleyin: Daha önceki adımda literatür taraması yaparak, konunuzla ilgili mevcut bilgilere sahip olmalısınız. Bu bilgilere dayanarak, hangi alanlarda daha fazla bilgiye ihtiyaç duyulabileceğini belirleyebilirsiniz.
 • Soru veya Hipotezleri Tanımlayın: Projeyi daha fazla odaklayabilmek için projenizin ana sorularını veya hipotezlerini tanımlayın. Bu sorular veya hipotezler, projenizin merkezindeki konuları ve sorunları belirlemenize yardımcı olacaktır.
 • Sorularınızı ve Hipotezlerinizi Sınırlayın: Sorularınızı veya hipotezlerinizi mümkün olduğunca net ve spesifik hale getirin. Sorularınızın veya hipotezlerinizin sınırları belirleyici ve ölçülebilir olması önemlidir.
 • Sorularınızın Mantıklı ve Sıralı Olmasını Sağlayın: Sorularınız veya hipotezleriniz projenizin mantıklı bir sıra içinde ilerlemesini sağlamalıdır. Bir sorunun veya hipotezin diğerine nasıl bağlı olduğunu düşünün.
 • Araştırma Yöntemlerini Düşünün: Sorularınızı veya hipotezlerinizi yanıtlamak için hangi araştırma yöntemlerini kullanmanız gerektiğini düşünün. Veri toplama ve analiz stratejilerinizi belirleyin.
 • Projeyi Sınırlayın: Sorularınız veya hipotezleriniz, projenizin kapsamını belirleyecektir. Bu nedenle projenizin sınırlarını belirlemek için sorularınızı veya hipotezlerinizi dikkate alın.
 • Önceki Çalışmalara Gönderme Yapın: Mevcut literatüre dayanarak sorularınızı veya hipotezlerinizi geliştirdiğinizde, bu çalışmaları referans olarak kullanın ve projenizin neden önemli olduğunu vurgulayın.
 • Başkalarına Danışın: Sorularınızı veya hipotezlerinizi başka akademisyenlere veya rehberinize gösterin. Geri bildirim almak, projenizin daha iyi şekillenmesine yardımcı olabilir.
 • Esnek Olun: Projenizin ilerledikçe, sorularınızı veya hipotezlerinizi gerektiğinde ayarlayabilirsiniz. Esneklik, projenizin gelişimini ve iyileştirilmesini sağlar.
 • Araştırma soruları veya hipotezler, projenizin temelini oluşturur ve projenizin ilerlemesini yönlendirir. Bu nedenle bu adımları dikkatle takip ederek, projenizin odak noktasını ve hedeflerini daha iyi belirleyebilirsiniz.

Metodoloji

Proje planınızı ve yöntemlerinizi belirleyin. Hangi veri toplama yöntemlerini kullanacaksınız? Verileri nasıl analiz edeceksiniz? Bu bölümde bu sorulara yanıt vermelisiniz.

Veri Toplama ve Analiz

Metodolojiyi takip ederek verileri toplayın ve analiz edin. Projenizin amaçlarına ulaşmak için gerekli olan verileri titizlikle işleyin.

Bulgular

Araştırmanızın sonuçlarını ve bulgularını açıklayın. Tablolar, grafikler veya istatistikler kullanarak verilerinizi destekleyin.

Tartışma

Bulgularınızı literatürle karşılaştırın ve yorumlayın. Bulgularınızın neden önemli olduğunu ve bu alandaki diğer çalışmalarla nasıl ilişkilendirilebileceğini tartışın.

Sonuçlar

Projeyi özetleyerek ana sonuçları ve projenizin katkılarını vurgulayın. Ayrıca gelecekteki araştırmalara veya çalışmalara yönelik önerilerde bulunun.

Kaynakça

Kullandığınız kaynakları düzenli bir şekilde kaynakça bölümünde listeleyin ve metin içinde doğru bir şekilde atıf yapın.

Projeyi Sonlandırma

Proje Sunumu ve Raporlama

Proje sonuçlarını sunmak için bir sunum veya rapor hazırlayın. Sunum veya rapor, projenizin ana bulgularını ve önemini net bir şekilde iletmelidir.

Proje İzleme ve Kontrol

Proje sürecini dikkatlice izleyin ve gerektiğinde ayarlamalar yapın. Projenizin başarı kriterlerini belirleyin ve bu kriterlere göre ilerlemenizi değerlendirin.

Proje Sonlandırma

Projeniz tamamlandığında, tüm aktiviteleri kapatın, sonuçları değerlendirin ve projenin başarılarını kutlayın. Proje sonuçlarına dayalı olarak gelecekteki eylem planlarını belirleyin.

Tezsiz yüksek lisans bitirme projesi yazma süreci, disiplinli bir çalışma ve düzenli bir planlama gerektirir. Projenizi zamanında tamamlamak için zaman yönetimi becerilerini geliştirmek önemlidir. Ayrıca, danışmanınızın rehberliğini ve geri bildirimini de değerlendirerek projenizi daha etkili hale getirebilirsiniz.

Proje yazdırma konusunda Marmara Tez Merkezi yukarıda sıraladığımız tüm aşamalarda size tam destek verebilmektedir.

0541 431 43 21