Size bir telefon kadar yakınız
0 531 641 30 41
Dil Seçin
tr

Parayla Tez Yazdırma

107 görüntülenme
Parayla Tez Yazdırma

Sevgili Öğrenciler parayla tez yazdırma sürecinde endişelenmenize gerek yok;

Lisanstan Doktoraya kadar her seviyede tez yazımı, yazarları için günü geldiğinde büyük sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Bir yandan çalışan ve bir yandan üniversiteye giden insanların en büyük sorunu tez yazımı çalışmaları için yeterli zaman ayıramamalarıdır.

Bu zaman sorunu tezinizin teslim tarihi çok yaklaştığında endişe ve paniğe yol açmakta, kişilerin hayattan bağlarını koparmalarına sebep olmakta, işlerini bırakma veya eğitim haklarını kaybetme arasında bir tercih yapma durumunda kalmaktadırlar.

Artık teziniz için endişelenmenize gerek yok. Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora seviyesinde bölüm ve dal ayırt etmeksizin en başından en son teslim anına kadar her türlü tez yazımı ve tez danışmanlığı için bekleyen uzman kadromuz var…

Parayla tez yazdırma

Marmara Tez Merkezi

Marmara Tez Merkezi olarak öğrenci arkadaşlarımızın ihtiyacı olan noktalarda talep edilen ihtiyaçlarına yanıt verebilme arzusunda olduğumuzu belirtmek isteriz. Ancak değinmekte yararı olacağını düşündüğümüz birkaç nokta bulunmaktadır. Bizler danışmanlık talep eden arkadaşlarımıza ‘’tüm ihtiyaçlarınıza kesinlik yanıt verebiliriz’’ gibi iddialı bir cümle kuramayacağız. Öncelikle danışmanlık talep ettiğiniz tez yapımı ve tez yazımı konularında elbette sizlere elimizden geldiği takdirde yardımcı olma amacı güdeceğimizi belirtmek isteriz.

Bu konuyu biraz daha açmak gerekirse direkt olarak telefonda ya da mail yoluyla anında tez yazımı hususunda olumlu / olumsuz yanıt verebileceğimiz konular olduğu gibi sizlerden zaman talep ederek ön araştırma yapmamız gereken konular olacaktır. Birbiriyle çok yakın olmayan disiplin kollarında bu şekilde tez yazımı sayesinde sizler ve tez hazırlama merkezleri arasında yer alan bizler için daha yararlı olacağı inancındayız.

Danışmanlık hizmetlerinizde yer alan bazı prensipler ve öneriler

Danışmanlık hizmetlerinizde yer alan bazı prensipleri ve önerileri aşağıda bulabilirsiniz:

  1. Net ve Gerçekçi İletişim: Danışmanlık hizmetlerinizin kapsamını net bir şekilde ifade ederek, öğrencilere hangi konularda yardımcı olabileceğimizi açıkça belirtiriz. Olumlu veya olumsuz yanıtların zaman alabileceğini ve gerektiğinde ön araştırma yapmanız gerekebileceğini ifade etmemiz mümkün olabilmektedir.
  2. Öncelik ve Zaman Yönetimi: Öğrencilerle işbirliği yaparken, hangi konuların daha hızlı çözülebileceğini ve hangi konularda daha fazla zaman harcanması gerektiğini değerlendiririz. Zaman yönetimi becerilerimizi kullanarak öğrencilere yardımcı olma sürecini en verimli şekilde planlarız.
  3. Özgün Çözümler: Her öğrencinin tezi farklı olacaktır, bu nedenle her öğrencinin ihtiyaçlarına özgü çözümler üretmeye çalışırız. Öğrencilerin tezlerini daha iyi bir şekilde geliştirebilmeleri için farklı bakış açıları ve yaklaşımlar sunabiliriz.
  4. Danışmanlık Yetenekleri: Öğrencilerin ihtiyaçlarını anlamak, yönlendirmek ve motive etmek gibi danışmanlık yeteneklerimizi her zaman geliştirmeye çalışırız. Sadece bilgi sağlamak değil, aynı zamanda öğrencileri kendi düşünme ve problem çözme yeteneklerini kullanmaya teşvik etmek de önemlidir.
  5. Uyum Sağlamak: Farklı disiplin kollarından gelen öğrencilere yönelik danışmanlık hizmetleri sunuyoruz, disiplinler arası farklılıklara uyum sağlama yeteneğine sahip olmak önemlidir.
  6. Geri Bildirim: Öğrencilere düzenli olarak geri bildirim sağlamak, tezlerini geliştirmelerine ve ilerlemelerini görmelerine yardımcı olabilir.

Sonuç olarak, öğrencilere danışmanlık hizmeti sunarken net ve açık iletişim, esneklik, zaman yönetimi ve öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına uyum sağlama gibi beceriler önemlidir. Danışmanlık hizmetleri öğrencilere yol gösterme ve destek olma amacını taşımalıdır.

Tez yazımı ve son kontrollerini yaptırmak, tezimi yazdırmak istiyorum diyorsanız bize başvurun…

Marmara Tez Merkezi Çözüm Üretir… 0541 431 43 21