Size bir telefon kadar yakınız
0 531 641 30 41
Dil Seçin
tr

KULLANIM ŞARTLARI

Anasayfa » KULLANIM ŞARTLARI

Site Kullanım Şartları

MARMARATEZMERKEZİ.COM İnternet Sitesi Kullanım Şartları

1. İnternet Sitesi Kullanım Şartları Sözleşmesinin Tarafları, Konusu ve Kapsamı

1.1. Bu internet sitesini kullanmak için lütfen aşağıda yazılı şartları okuyunuz. Bu şartları kabul etmediğiniz taktirde bu internet sitesini kullanmaktan vazgeçiniz.

1.2. Bu internet sitesinin sahibi, bu site içinde yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği ve internet sitesi kullanım şartlarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.3. Bu internet sitesinde sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde internet sitesine erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım şartlarını kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. MARMARATEZMERKEZİ.COM iş bu Sözleşme içinde belirtilen şartları, KULLANICI’larına herhangi bir ihbarda ve bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak www.MARMARATEZMERKEZİ.COM internet sitesinde yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. MARMARATEZMERKEZİ.COM tarafından iş bu Sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği, internet sitesi hizmetlerinden yararlanan ve internet sitesine erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.5. İş bu “İnternet Sitesi Kullanım Şartları”, 05/01/2011 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve internet sitesi üzerinden yayınlanarak; internet sitesini kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlüğe konmuştur. İş bu “Site Kullanım Şartları” ayrıca, MARMARATEZMERKEZİ.COM hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü “Hizmet Sözleşmesi”nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. Tanımlar

2.1. SİTE: MARMARATEZMERKEZİ.COM tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan www. marmaratezmerkezi.com alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan internet sitesi.

2.2. KULLANICI: MARMARATEZMERKEZİ.COM internet sitesine ve/veya MARMARATEZMERKEZİ.COM veritabanına çevrimiçi ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK: MARMARATEZMERKEZİ.COM internet sitesi üzerinden, MARMARATEZMERKEZİ.COM internet sitesi içerisine veya bir başka internet sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir internet sitesinden MARMARATEZMERKEZİ.COM internet sitesine, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı (www. marmaratezmerkezi.com).

2.4. İÇERİK: MARMARATEZMERKEZİ.COM internet sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. MARMARATEZMERKEZİ.COM ARAYÜZÜ: KULLANICI’lar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları MARMARATEZMERKEZİ.COM’e ait olan tasarımlar içerisinde, MARMARATEZMERKEZİ.COM internet sitesi üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

2.6. MARMARATEZMERKEZİ.COM Veritabanı: MARMARATEZMERKEZİ.COM internet sitesi dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği MARMARATEZMERKEZİ.COM’e ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanı.

2.7. Kullanıcı Sözleşmesi: MARMARATEZMERKEZİ.COM dahilinde, MARMARATEZMERKEZİ.COM tarafından sunulan özel nitelikteki hizmetlerden yararlanma şartlarını belirten; MARMARATEZMERKEZİ.COM ile KULLANICI arasındaki elektronik sözleşme. MARMARATEZMERKEZİ.COM, Kullanıcı Sözleşmesi’ni farklı KULLANICI ve/veya hizmet gruplarına göre kategorize ederek farklı isimlerle KULLANICI’nın onayına sunabilir. Bu durumda KULLANICI; almak istediği hizmetlere göre; o hizmetleri düzenleyen sözleşmelerden seçtiği hizmetle ilgili olanı kabul etmiş olmaktadır.

3. MARMARATEZMERKEZİ.COM Hizmetleri

3.1. MARMARATEZMERKEZİ.COM, KULLANICI’ları için tez, ödev, proje, çeviri gibi çeşitli konularda danışmanlık hizmetleri vermektedir

3.2. MARMARATEZMERKEZİ.COM, sadece uygun uzman olması durumunda gelen hizmet taleplerini yerine getirmektedir.

3.3. MARMARATEZMERKEZİ.COM tarafından verilen hizmetler, yukarıdaki maddelerde belirtilenlerle sınırlı değildir. Yukarıda sayılan hizmetler, MARMARATEZMERKEZİ.COM tarafından sunulan temel hizmetler olup, bu hizmetlere yeni hizmetlerin eklenmesi, yukarıda belirtilen hizmetlerin kapsam ve sunulma şartlarının değiştirilmesi tamamen MARMARATEZMERKEZİ.COM ’un yetkisi dahilindedir. MARMARATEZMERKEZİ.COM, bu yetkisini herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak dilediği biçimde kullanabilir.

4. MARMARATEZMERKEZİ.COM İnternet Sitesi Kullanımına İlişkin Şartlar ve Yükümlülükler

4.1. KULLANICI’lar yalnızca hukuka uygun amaçlarla MARMARATEZMERKEZİ.COM internet sitesi üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICI’ların, MARMARATEZMERKEZİ.COM internet sitesi dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.

4.2. KULLANICI, MARMARATEZMERKEZİ.COM internet sitesi dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla MARMARATEZMERKEZİ.COM ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. MARMARATEZMERKEZİ.COM internet sitesi dahilinde, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden; MARMARATEZMERKEZİ.COM ’un, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, MARMARATEZMERKEZİ.COM çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.4. KULLANICI’lar, MARMARATEZMERKEZİ.COM internet sitesi dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. MARMARATEZMERKEZİ.COM, KULLANICI’lar tarafından MARMARATEZMERKEZİ.COM ‘e iletilen veya MARMARATEZMERKEZİ.COM internet sitesi üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.5. KULLANICI, MARMARATEZMERKEZİ.COM internet sitesi dahilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, MARMARATEZMERKEZİ.COM’in ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.6. MARMARATEZMERKEZİ.COM internet sitesi dahilinde sunulan hizmetleri ve MARMARATEZMERKEZİ.COM internet sitesi dahilinde erişilen İÇERİK’leri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. MARMARATEZMERKEZİ.COM, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

4.7. KULLANICI’lar, MARMARATEZMERKEZİ.COM ‘in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. MARMARATEZMERKEZİ.COM tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde MARMARATEZMERKEZİ.COM tarafından yapabilir. MARMARATEZMERKEZİ.COM tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, KULLANICI’lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen talebin yöneltildiği KULLANICI’ya aittir.

4.8. KULLANICI’lar, MARMARATEZMERKEZİ.COM internet sitesi dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca MARMARATEZMERKEZİ.COM’in ifşa ettiği amaçlara uygun olarak kullanmakla yükümlüdür.

4.9. MARMARATEZMERKEZİ.COM, 5651 Sayılı Yasa uyarınca “Yer Sağlayıcısı”dır ve bu konuda Telekomünikasyon Kurumu İletişim Başkanlığı’ndan ilgili emredici mevzuat uyarınca “Yer Sağlayıcı Faaliyet Belgesi” almıştır. MARMARATEZMERKEZİ.COM, 5651 Sayılı Yasa ve ilgili mevzuat uyarınca “Yer Sağlayıcı”lara getirilen yükümlülüklere uymak amacıyla KULLANICI’ların “MARMARATEZMERKEZİ.COM internet sitesi” üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin ilgili mevzuatta belirtilen nitelikteki kayıtları yasal süresi içinde kayıt altına almakta ve saklamaktadır.

4.10. MARMARATEZMERKEZİ.COM, 5651 Sayılı Yasa uyarınca “Yer Sağlayıcı” olması nedeniyle ilgili yasanın 5. Maddesinde belirtilen yükümlülüklere tam ve eksiksiz olarak uymakla mükelleftir.

4.11. MARMARATEZMERKEZİ.COM internet sitesi üzerinden KULLANICI’lar tarafından kendisine iletilen bilgileri “Gizlilik Politikası” ve “Hizmet Sözleşmesi” hükümleri doğrultusunda kullanabilir, ifşa edebilir, bu bilgileri işleyebilir, paylaşabilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. MARMARATEZMERKEZİ.COM aynı zamanda; kullanıcı veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, MARMARATEZMERKEZİ.COM internet sitesinin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

4.12. MARMARATEZMERKEZİ.COM internet sitesi üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriği elde etmek maksadıyla yoğun şekilde MARMARATEZMERKEZİ.COM veritabanından bilgi çekmek yasaktır. Bu yasağa uymayarak MARMARATEZMERKEZİ.COM veritabanından yoğun şekilde bilgi çeken kişiler hakkında, T.C.K. Mad. 243 (1) çerçevesinde bilişim sistemine hukuka aykırı giriş yapmış olduğu varsayılarak MARMARATEZMERKEZİ.COM tarafından haklarında cezai kovuşturma başlatılacaktır.

4.13. MARMARATEZMERKEZİ.COM internet sitesi üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya MARMARATEZMERKEZİ.COM’in yazılı olarak izin verdiği kullanım şartları çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; MARMARATEZMERKEZİ.COM’in gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.14. MARMARATEZMERKEZİ.COM internet sitesi üzerinden yayınlanan her türlü bilgilerin, belgelerin, MARMARATEZMERKEZİ.COM ARAYÜZÜ’nün, MARMARATEZMERKEZİ.COM’in yazılı rızası olmadan kopyalanması, çoğaltılması, iletilmesi, işlenmesi ve başka internet sitelerinde ve mecralarda görüntülenmesi yasaktır.

4.15. MARMARATEZMERKEZİ.COM’in internet sitesi üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen her türlü İÇERİK’in, MARMARATEZMERKEZİ.COM ‘in yazılı rızası olmadan üçüncü kişilerce MARMARATEZMERKEZİ.COM internet sitesi dışında başta internet olmak üzere herhangi bir iletişim ortamında görüntülenmesi yasaktır.

4.16. MARMARATEZMERKEZİ.COM internet sitesi üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen ilanlarda yer alan kişisel veriler hiçbir koşul ve şart altında kişisel veri sahiplerinin ve MARMARATEZMERKEZİ.COM ‘in yazılı izni dışında üçüncü kişilerce kullanılmaz, işlenemez, iletilemez, görüntülenemez ve ifşa edilemez.

4.17. MARMARATEZMERKEZİ.COM veritabanı ve bu veri tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen MARMARATEZMERKEZİ.COM ‘in yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veritabanlarına aktarılmaz ve bu veritabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

5. Fikri Mülkiyet Hakları

MARMARATEZMERKEZİ.COM internet sitesi dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu MARMARATEZMERKEZİ.COM internet sitesinin (sınırlı olmamak kaydıyla MARMARATEZMERKEZİ.COM veritabanı, MARMARATEZMERKEZİ.COM ARAYÜZÜ, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden MARMARATEZMERKEZİ.COM telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) MARMARATEZMERKEZİ.COM a ait ve/veya MARMARATEZMERKEZİ.COM tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. KULLANICI’lar, MARMARATEZMERKEZİ.COM hizmetlerini, MARMARATEZMERKEZİ.COM bilgilerini ve MARMARATEZMERKEZİ.COM telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının MARMARATEZMERKEZİ.COM hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İş bu “Site Kullanım Şartları” dahilinde MARMARATEZMERKEZİ.COM tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde MARMARATEZMERKEZİ.COM telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz. İş bu “ MARMARATEZMERKEZİ.COM İnternet Kullanım Şartları” dahilinde MARMARATEZMERKEZİ.COM tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde MARMARATEZMERKEZİ.COM; MARMARATEZMERKEZİ.COM hizmetleri, MARMARATEZMERKEZİ.COM bilgileri, MARMARATEZMERKEZİ.COM telif haklarına tabi çalışmaları, MARMARATEZMERKEZİ.COM ticari markaları, MARMARATEZMERKEZİ.COM ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. MARMARATEZMERKEZİ.COM İnternet Sitesi Kullanım Şartlarında Değişiklikler herhangi bir zamanda MARMARATEZMERKEZİ.COM internet sitesinde ilan ederek değiştirebilir. İş bu MARMARATEZMERKEZİ.COM İnternet Sitesi Kullanım Şartları’nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İş bu MARMARATEZMERKEZİ.COM İnternet Sitesi Kullanım Şartları, kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. Mücbir Sebepler: Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda MARMARATEZMERKEZİ.COM, iş bu MARMARATEZMERKEZİ.COM İnternet Sitesi Kullanım Şartları, gizlilik politikası ve Hizmet Sözleşmesi’nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, MARMARATEZMERKEZİ.COM açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için MARMARATEZMERKEZİ.COM ’un herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. “Mücbir sebep” terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve MARMARATEZMERKEZİ.COM ’in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında sınırlı olmamak koşuluyla, yangın, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dahildir.

8. Uygulanacak Hukuk ve Yetki: İş bu MARMARATEZMERKEZİ.COM İnternet Sitesi Kullanım Şartları uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu MARMARATEZMERKEZİ.COM İnternet Sitesi Kullanım Şartları dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İş bu Sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İSTANBUL Mahkemeleri (Merkez) ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. Yürürlülük ve Kabul: İş bu MARMARATEZMERKEZİ.COM İnternet Sitesi Kullanım Şartları, MARMARATEZMERKEZİ.COM tarafından MARMARATEZMERKEZİ.COM internet sitesi içersinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. KULLANICI’lar, iş bu Sözleşme hükümlerini MARMARATEZMERKEZİ.COM internet sitesini kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. MARMARATEZMERKEZİ.COM, dilediği zaman iş bu Sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler versiyon numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek MARMARATEZMERKEZİ.COM internet sitesi üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

10. İş bu Sözleşme bu madde ile birlikte 10 (on) maddeden ibarettir.