+90 554 512 55 79

Tez Bankası

Tez Bankası

YÖK tarafından Türkiye’de akademik olarak onay almış yüksek lisans ve doktora tezlerinin öğrenciler tarafından araştırma ve kaynak amaçlı kullanılabilmesi için oluşturulmuş sistemdir. YÖK tez merkezi yayınlanan bütün tezlerin öğrencilerin erişimine açarak öğrencilerin yeni yaptıkları ve ya yapacakları akademik çalışmalarda destek olmasını amaçlamaktadır. Bu sayede kaynağa daha hızlı ve kolay erişim gösteren öğrenciler hazırladıkları çalışmalarda referans çalışmalar bulma ve bu çalışmalardan yararlanma şansı bulabilmektedir.

Ancak yök tez bankasından indirilen tezler akademik çalışma olarak başka bir şekilde kullanılamamaktadır. İntihal olarak değerlendirilen bu durum Turnitin.com gibi intihal kontrolü yapılan programlarla denetlenmektedir.

Tez bankasına erişim için
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/giris.jsp linkine tıklayabilirsiniz.

Open chat