+90 554 512 55 79

Tez ve Projelerde Anlatım ve İçerik

Tez ve Projelerde Anlatım ve İçerik

Tez ve projelerde rapor hazırlanırken genel olarak 3 amaç gözetilmektedir. Bunlar:

Anlaşılır olma,

Etkili olma,

Amaca uygun olma.

Tez ve projeler hazırlanırken içerik amacına uygun, etkili ve anlaşılır bir yapıda olmalıdır. Tez yazımı gibi çalışmalar ayrıntılı, belirli kurallara uygun ve belirli değerlendirme ölçütlerine uygun olmalıdır. Bunun yanı sıra bir yöneticiye hazırladığınız rapor ise yalın ve esas kararları içermelidir.
Tez ve projeleri hazırlarken, hem resmi hem de anlatı yapısı için kime hazırladığınız çok önemlidir. Okuyucu raporu kolayca anlayabilmelidir. Tez ve proje verim özelliği sayesinde; mesajı okuyucuya en basit şekilde iletmelidir.
Okuyucunun Tez ve projeleri daha iyi anlayabilmesi ve anlatıyı daha etkili hale getirebilmesi için metinde bir tablo veya şekil bulunmalıdır. Tez ve projeler yazılırken anlatının pasif yapıda olması ve üçüncü kişinin ağzından olması gerekir. Uzun cümleler yerine kısa cümleler ve uzun cümleler tercih edilmelidir. Bir Tez ve proje yazarken, basit ve açık bir dil kullanmaya özen göstermelisiniz.

Tez ve projeler Karasar (1994)’a göre en az dört ilkeye uymalıdır. Bunlar:
Yalınlık
Mantığa uygunluk
Denge
Bir örneklik

Rapordaki bilgiler beklentilere ve mantığa uygun olmalıdır. Kullanılan dil karmaşık ve gereksiz olmamalı, fakat basit olmalıdır. Öncelik öncelik sırasına göre yazılmalıdır. Rapor benzer konularda kullanılanla aynı formatta olmalıdır. Dolayısıyla rapor bir örnek olmalı.
Tablolar veya şekiller rapordan hemen önce veya hemen sonra kullanılmamalıdır. Eklenecek tablo veya şekil referanstan sonra eklenmelidir.
Tez danışmanlığı hakkında soru ve sorunlarınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz!

Open chat