Size bir telefon kadar yakınız
0 531 641 30 41
Dil Seçin
tr

Tez Yazım Kuralları Nedir?

125 görüntülenme
Tez Yazım Kuralları Nedir?

Tez Yazım Kılavuzu Nedir?

Tez yazım kuralları nedir?, akademik tezlerin ve araştırma projelerinin yazımında izlenmesi gereken belirli kuralları ve standartları içeren rehberlerdir. Bu kılavuzlar, bir üniversitenin veya kurumun belirlediği yazım standartlarını ve format gereksinimlerini belirtir ve ayrıca öğrencilere tezlerini nasıl yazacaklarını gösterir. Bunun yanında, atıf düzenlemeleri, kaynakça biçimi, sayfa düzeni ve yazım kuralları gibi detayları içerebilir. En yaygın olarak kullanılan akademik tez yazım kılavuzlarından bazıları şunlardır:

APA Stili: Amerikan Psikoloji Derneği’nin belirlediği bir stil kılavuzudur ve sosyal bilimlerde sıkça kullanılır.

MLA Stili: Modern Dil Derneği tarafından geliştirilen bir stil kılavuzudur ve özellikle edebiyat, kültürel çalışmalar ve dilbilimi gibi alanlarda kullanılır.

MLA Stili

Chicago Stili: Chicago El Kitabı tarafından belirlenen bir stil kılavuzudur ve tarih, sanat tarihi ve sosyal bilimlerde sıkça kullanılır.

Chicago Stili

IEEE Stili: Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE) tarafından belirlenen bir mühendislik ve bilgisayar bilimi stil kılavuzudur.

İEEE Stili

Turabian Stili: Chicago Stili’ne dayalı olarak kullanılan bir stil kılavuzudur ve özellikle lisans veya yüksek lisans öğrencileri için tercih edilir.

Bu kılavuzlar, tezinizde metin düzenlemesi, başlık düzenlemesi, kaynakça formatı, atıf kuralları ve sayfa düzeni gibi konularda spesifik yönergeler sunar. Üniversiteniz veya kurumunuz, hangi stil kılavuzunu kullanmanız gerektiğini veya kendi özel tez yazım kılavuzlarınızı belirleyebilir, bu nedenle ilgili kılavuzu dikkatle incelemek önemlidir. Tez yazım kılavuzlarını takip etmek, akademik yazılarınızın standartlara uygun ve profesyonel bir şekilde hazırlanmasına yardımcı olur.

APA Stili Tez Yazım Kuralları

APA Stili (American Psychological Association Style), özellikle sosyal bilimler, psikoloji, eğitim ve diğer akademik disiplinlerde kullanılan bir yazım ve atıf stili kılavuzudur. Bu stil, akademik yazıların düzenlenmesi, atıf yapılması ve kaynakların listelenmesi için belirli kurallar ve yönergeler sunar. İşte APA Stili’nin temel özelliklerinden bazıları:

Genel Format: Tez Yazım Kuralları

Tez veya makale metni, 12 punto Times New Roman veya benzeri bir yazı tipi ve çift satır aralığıyla yazılmalıdır. Sayfalar 2,5 cm (1 inç) kenar boşluğuna sahip olmalıdır. Metin, sol kenara hizalı ve sağ kenarlar düzeltilmiş (justify) şekilde olmalıdır.

Başlık Sayfası:

Başlık sayfasında tezin başlığı, yazarın adı, danışmanın adı, sunulan kurum ve tarih yer almalıdır. Başlık sayfasındaki bilgiler genellikle ortalanmıştır.

İçindekiler:

İçindekiler sayfası tezin başında yer almalıdır ve bölümleri, alt bölümleri ve sayfa numaralarını içermelidir.

Başlık Seviyeleri:

Başlıklar ve alt başlıklar farklı seviyelerde numaralandırılmalıdır (Başlık 1, Başlık 2, Alt Başlık 2.1 vb.). Başlıklar kalın harf (bold) ile vurgulanmalıdır.

Atıflar:

İç metinde alıntı yaptığınız veya başkalarının fikirlerini kullandığınız her yerde yazarın soyadı ve yayın yılı belirtilmelidir (örneğin, Smith, 2010).

Doğrudan alıntılar tırnak içinde olmalı ve sayfa numarası ile birlikte belirtilmelidir (örneğin, Smith, 2010, s. 45).

Kaynakça: Tez Yazım Kuralları

Tezde kullanılan tüm kaynaklar alfabetik sırayla bir kaynakça sayfasında listelenmelidir. Her kaynak, yazarların soyadı, adının baş harfi, yayın yılıı, makalenin veya kitabın adı, yayıncı ve sayfa numarası gibi bilgileri içermelidir.

İntihal Önleme:

APA Stili, alıntıları ve kaynakları düzgün bir şekilde belirtmeyi vurgular ve intihal önlemeye yönelik kurallar içerir. Akademik yazıları standart bir formatta sunma ve kaynakları etkili bir şekilde belirtme konusunda araştırmacılara APA Stili rehberlik eder. Tezinizi veya makalenizi APA Stili’ne uygun olarak düzenlemek, bilimsel çalışmanızın akademik standartlara uygun olduğunu göstermek için önemlidir. Uluslararası geçerli APA Stili’nin güncel sürümünü ve daha fazla ayrıntıyı içeren APA Kılavuzu’na https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=bQMNrn6Cfeg erişebilirsiniz.

APA Stili İle Kaynak Gösterme

APA stiliyle kaynak gösterme, akademik yazılarda ve tezlerde kullanılan yaygın bir atıf stili yöntemidir. Aşağıda APA stiliyle kaynak gösterme adımlarını bulabilirsiniz:

İç Metinde Atıf:

Başkasının fikirlerini veya çalışmalarını iç metinde kullanırken, yazarın soyadını ve yayın yılını belirtmelisiniz. İki yazar varsa, her iki yazarın soyadını ve yayın yılını belirtin.

Örnek:

Tek yazar: (Smith, 2010)

İki yazar: (Smith & Johnson, 2015)

Üç veya daha fazla yazar varsa, ilk yazarın soyadını belirtin, ardından “vd.” veya “ve ark.” ifadesini kullanın.

Örnek:

Üç yazar: (Smith vd., 2018)

Beş yazar: (Johnson ve ark., 2019)

Sayfa numarası gerekiyorsa, doğrudan alıntılar için sayfa numarasını belirtin.

Örnek:

(Smith, 2010, s. 45)

(Johnson & Miller, 2018, s. 22)

Kaynakçada Kaynak Listesi Oluşturma:

Kullandığınız tüm kaynakları alfabetik sırayla sıralayan bir kaynakça (references) sayfası oluşturmalısınız.

Her kaynağı aşağıdaki APA stili formatına göre düzenleyin:

Yazarın Soyadı, İlk İniş Harfi. (Yayın Yılı). Makalenin veya Kitabın Başlığı. Yayıncı.

Örnek (Kitap):

Smith, J. (2010). Research Methods in Psychology. Academic Press.

Örnek (Makale):

Johnson, A., & Davis, B. (2015). The Effects of Exercise on Mental Health. Journal of Health Psychology, 25(3), 301-315.

Dergi makalelerinde, makalenin adı italik yazılmalı ve dergi adı italik yazılmadan önce başlığın sonunda yer almalıdır.

Elektronik Kaynaklar:

Eğer Elektronik kaynaklar (örneğin, web siteleri, e-kitaplar) kullanıyorsanız, bu kaynakları da düzgün bir şekilde atıf yapmalısınız.

Kullandığınız elektronik kaynakların atıf formatı, tipine ve APA stiline bağlı olarak değişebilir. Özellikle DOI (Digital Object Identifier) veya web adresi gibi uygun tanımlayıcılar eklemek önemlidir.

Örnek (DOI ile):

Brown, S. (2019). The Impact of Climate Change on Biodiversity. Environmental Science Journal, 12(5), 101-120. https://doi.org/10.1234/esj.2019.5678

Örnek (Web Sitesi):

World Health Organization. (2020). COVID-19: Situation Report. https://www.who.int/emergencies/disease/novel-coronavirus-2019/situation-reports

Tez / Proje Düzenleme: Tez Yazım Kuralları

APA stili, kaynakları düzenli bir şekilde göstermek için oldukça ayrıntılı ve standart bir yol sunar. Kaynaklarınızı ve atıflarınızı düzgün bir şekilde yapmak, tezinizin veya makalenizin güvenilirliğini ve akademik bütünlüğünü artırır. Her zaman güncel APA kılavuzlarına başvurarak, kaynak gösterme konularında en son kurallara uygun hareket etmek önemlidir, çünkü bu kurallar zaman zaman güncellenebilir. Akademik yazıların düzenlenmesi ve kaynak gösterme konularında sıkça kullanılan bir stildir. Bir yüksek lisans tezi düzenlerken aşağıdaki adımları takip ederek APA Stiline uygun bir çalışma ortaya çıkarabilirsiniz:

Başlık Sayfası:

Tezin başlığı, yazarın adı, danışmanın adı ve sunulan kurumun adı başlık sayfasında yer almalıdır. Başlık sayfasındaki bilgiler genellikle ortalanmıştır.

Özgün Özet (Abstract):

Özet, tezin ana fikirlerini ve bulgularını özetleyen kısa bir metin olmalıdır. Genellikle 150-250 kelime arasında olmalıdır. Özet, yeni bir sayfada başlamalıdır ve “Özet” başlığı altında yer almalıdır.

İçindekiler: Tez Yazım Kuralları

İçindekiler sayfası, tezin içindeki başlıkların ve alt başlıkların bir listesini ve sayfa numaralarını içermelidir.

Sayfa Düzeni:

Metin, 12 punto Times New Roman veya benzer bir yazı tipi kullanılarak yazılmalıdır. Sayfaların sol kenar boşluğu 2,54 cm (1 inç) olmalıdır. Çift satır aralığı kullanılmalıdır.

Tez Yazım Kuralları
Tez Yazım Kuralları

Başlık Seviyeleri: Tez Yazım Kuralları

Başlıklar ve alt başlıklar farklı seviyelerde numaralandırılmalıdır (Başlık 1, Başlık 2, Alt Başlık 2.1 vb.). Başlıklar kalın harf (bold) ile vurgulanmalıdır.

Atıflar: Tez Yazım Kuralları

İç metinde alıntı yaptığınız veya başkalarının fikirlerini kullandığınız her yerde yazarın soyadı ve yayın yılını belirtmelisiniz. Doğrudan alıntılar tırnak işareti içinde olmalı ve sayfa numarası ile birlikte belirtilmelidir.

Kaynakça: Tez Yazım Kuralları

Tezde kullanılan tüm kaynaklar alfabetik sırayla bir kaynakça (references) sayfasında listelenmelidir. Her kaynak, yazarların soyadı, adının baş harfi, yayın yılı, makalenin veya kitabın adı, yayıncı ve sayfa numarası gibi bilgileri içermelidir. Kaynakça sayfası, “Kaynaklar” başlığı altında yeni bir sayfada başlamalıdır.

Grafikler ve Tablolar: Tez Yazım Kuralları

Grafikler, tablolar ve şekiller kullanırken, bunların başlıklarını, numaralandırmalarını ve kaynaklarını uygun bir şekilde belirtin. Grafiklerin ve tabloların metinle uyumlu olduğundan emin olun.

Elektronik Kaynaklar: Tez Yazım Kuralları

Elektronik kaynaklar (web siteleri, e-kitaplar vb.) kullanıyorsanız, bu kaynakları da düzgün bir şekilde atıf yapmalısınız.

İntihal Önleme: Tez Yazım Kuralları

Alıntıları ve kaynakları düzgün bir şekilde belirtmeyi vurgular ve intihal önlemeye yönelik kurallar içerir. Bu adımlar, APA stiline uygun bir yüksek lisans tezi düzenlerken izlemeniz gereken temel kuralları içerir. Ayrıca, tezinizin başlığı, içeriği ve referanslarının APA Stili’ne uygun olduğundan emin olun. Daha fazla ayrıntı ve örnekler içerir APA Kılavuzu, bu nedenle gerektiğinde bu kılavuza başvurmak faydalı olacaktır.

Marmara Tez Merkezi Tez Yazım Kuralları Hizmeti

Yukarıdaki makalede detaylı olarak ifade ettiğimiz üzere tez yazım kılavuzu dikkat ve Office program bilgisi isteyen bir çalışmadır. Özellikle yüksek lisans ve doktora tezleri kılavuza uygun olmak şartı aranan çalışmalardır. Bu nedenle tez yazma sürecinin zorluğu ne kadar fazla ise kılavuza uydurma çalışması da o derece zorlu olabilmektedir.

Marmara Tez Merkezi olarak 15 yıllık akademik danışmanlık serüvenimizde birçok araştırma, makale, lisans, yüksek lisans ve doktora tezinin redaksiyon (düzenleme) işlemini yaptık. Bu noktada siz değerli öğrencilere tez düzenleme ve redaksiyon hizmeti sunmaktan memnuniyet duymaktayız. Sizlerde tez düzenleme ve tez yazım kuralları konusunda zorlanıyorsanız bizimle iletişime geçerek destek talep edebilirsiniz.

Marmara Tez Merkezi Çözüm Üretir…