+90 554 512 55 79

Tez Yazım Kuralları

Tez Yazım Kuralları

Her üniversite akademik çalışmalar için bir tez yazım kuralları yayınlamaktadır. Bu kurallar akademik çalışmaların barındırması gereken özellikleri ifade etmektedir. Özellikle yüksek lisans tezi aşamasında her üniversitenin ve her enstitünün yayınladığı bir tez yazım kuralları mevcuttur.

Tez Yazım Kuralları

Bu kurallar tezde olması gereken şekil ve içerik şartlarını ifade etmektedir. Bu kurallar doğrultusunda hazırlanmayan çalışmalar kabul edilmemektedir. Tez yazım kurallarını öğrenciler dikkatlice okuyup bilgisayar ortamında hazırladıkları tezlerde uygulamak durumundadır. Bu sayede üniversitenin yayınladığı tez yazım kurallarına uyum sağlanmış ve tezin başarılı olması sağlanmış olacaktır.

Tez Yazım Kuralları

Öğrenciler tez yazım kurallarına eğitim gördükleri üniversitelerin bağlı oldukları enstitülerin sayfalarından ya da tez bankasında eğitim gördüğü üniversitede daha önce yayınlanmış olan tezlere bakarak ulaşabilmektedirler. Her ne kadar akademik çalışmalarda içerik çok önemli bir nicelik olsa da yazım kurallarına uyumda oldukça önemlidir.

Tez Yazım Kuralları Nedir?

Üniversitelerin yayınladığı tez yazım kuralları genellikle APA formatından yararlanılarak oluşturulmuştur ama birçok üniversite yazım kurallarını kendisi belirlemiştir. Yazım kurallarına uyum konusunda yayınladıkları dosyaları üniversiteler öğrencilerin erişimine açarak yararlanmalarını istemektedir. Bu doğrultuda tez yazımı tamamlandıktan sonra tezin şekilsel olarak bu kurallara uyum göstermesi önem teşkil etmektedir.

Tez yazım kuralları konusunda Marmara Tez Merkezi olarak hizmet vermekteyiz.

Open chat