+90 554 512 55 79

Tez Yazımı

Tez Yazımı

Sevgili Öğrenciler;

Lisanstan Doktoraya kadar her seviyede tez yazımı, yazarları için günü geldiğinde büyük sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Bir yandan çalışan ve bir yandan üniversiteye giden insanların en büyük sorunu tez yazımı çalışmaları için yeterli zaman ayıramamalarıdır. Bu zaman sorunu tezinizin teslim tarihi çok yaklaştığında endişe ve paniğe yol açmakta, kişilerin hayattan bağlarını koparmalarına sebep olmakta, işlerini bırakma veya eğitim haklarını kaybetme arasında bir terecih yapma durumunda kalmaktadırlar.

Artık teziniz  için endişelenmenize gerek yok. Lisans, Yüksek Lisans  veya Doktora seviyesinde bölüm ve dal ayırt etmeksizin en başından en son teslim anına kadar her türlü tez yazımı ve tez danışmanlığı için bekleyen uzman kadromuz var…

Marmara Tez Merkezi olarak öğrenci arkadaşlarımızın ihtiyacı olan tüm noktalarda talep edilen ihtiyaçlarına yanıt verebilme arzusu içerisinde olduğumuz belirtmek isteriz. Ancak değinmekte yararı olacağını düşündüğümüz birkaç nokta bulunmaktadır. Bizler ‘’her işi yapacağını düşünen aslında hiçbir işi yapamaz’’ prensibinden hareketle danışmanlık talep eden arkadaşlarımıza ‘’tüm ihtiyaçlarınıza kesinlik yanıt verebiliriz’’ gibi iddialı bir cümle kuramayacağız. Öncelikle danışmanlık talep ettiğiniz tez yapımı ve tez yazımı konularında elbette sizlere elimizden geldiği takdirde yardımcı olma amacı güdeceğimizi belirtmek isteriz. Bu konuyu biraz daha açmak gerekirse direkt olarak telefonda ya da mail yoluyla anında tez yazımı hususunda olumlu / olumsuz yanıt verebileceğimiz konular olduğu gibi sizlerden zaman talep ederek ön araştırma yapmamız gereken konular olacaktır. Birbiriyle çok yakın olmayan disiplin kollarında bu şekilde tez yazımı sayesinde sizler ve tez hazırlama merkezleri arasında yer alan bizler için daha yararlı olacağı inancındayız.

Tez yazımı ve son kontrollerini yaptırmak, tezimi yazdırmak istiyorum diyorsanız bize başvurun…

Open chat