Size bir telefon kadar yakınız
0 531 641 30 41
Dil Seçin
tr

Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi

435 görüntülenme
Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi

Bitirme projesi, üniversitelerin yüksek lisans programlarında tez zorunluluğu olmadan bitirme projesi yani mini bir tez hazırlığı ile mezun olunabilecek akademik dönemlerde teslim edilmektedir. Bu doğrultuda tezsiz yüksek lisans bitirme projesini ifade etmeden önce Tezsiz Yüksek Lisans nedir başlığını açmak daha doğru ve verimli olacaktır.

Nedir Tezsiz Yüksek Lisans?

Tezsiz yüksek lisans, geleneksel tez gereksinimine sahip olmayan (bitirme projesi) bir yüksek lisans programıdır. Yüksek öğretim kurumlarının Tezsiz yüksek lisans programlarında, öğrenciler genellikle tez yazmak yerine daha fazla ders çalışır ve belirli bir uzmanlık alanında daha fazla bilgi edinme fırsatına sahiptirler. Bu programları, özellikle profesyonel gelişim ve kariyer ilerlemesi için daha uygundur.

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

Üniversitelerde Tezsiz yüksek lisans programlarının bazı temel özellikleri şunlar olabilir:

 • Ders Odaklı: Tezsiz yüksek lisans programları, daha çok ders çalışmaya odaklanır. Öğrenciler, programları boyunca belirli bir ders yükünü tamamlarlar ve bu dersler genellikle belirli bir uzmanlık alanını kapsar.
 • Proje veya Seminerler: Bazı tezsiz yüksek lisans programları, öğrencilere proje veya seminerlerle ilgili çalışmalar yapma fırsatı sunabilir. Bitirme Projesi çalışmaları, öğrencilerin uygulamalı deneyim kazanmalarına yardımcı olabilir.
 • Kısa Süreli: tezli yüksek lisans programlarında tez yazma sürecine göre daha kısa sürede tamamlanabilir. Genellikle 1 ile 2 yıl arasında sürerler.
 • Profesyonel Gelişim: Tezsiz yüksek lisans programları, öğrencilere belirli bir uzmanlık alanında daha fazla bilgi edinme ve profesyonel becerilerini geliştirme fırsatı sunar. Bu programlar, kariyerlerini ilerletmek isteyen profesyoneller için popüler bir seçenektir.
 • Tez Gereksinimi Yok: Tezsiz yüksek lisans programlarında tez yazma gereksinimi yoktur. Bu nedenle, öğrenciler daha fazla ders alır ve sınavlara veya projelere katılır.

Birçok üniversitenin Tezsiz yüksek lisans programları, özellikle çalışan yetişkinler için daha uygun olabilir, çünkü daha fazla esneklik sunar ve iş veya diğer taahhütlerle daha iyi uyum sağlayabilir. Ancak tezsiz yüksek lisans programları, bazı yüksek lisans programlarına kıyasla daha az araştırma deneyimi sunar. Öğrenciler, kariyer hedeflerine ve kişisel tercihlerine bağlı olarak tezli veya tezsiz bir yüksek lisans programını tercih edebilirler.

Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi Nedir?

Tezsiz yüksek lisans programlarında bitirme projeleri, genellikle tez yazmak yerine daha uygulamalı ve proje tabanlı bir yaklaşımı içerir. Bu projeler, öğrencinin öğrendiği teorik bilgileri pratiğe dökmesini ve belirli bir konu veya alandaki becerilerini geliştirmesini amaçlar.

Bitirme Projesi Adımları

bitirme projesi

Tezsiz yüksek lisans bitirme projesi birçok aşamayı içerir. Bu aşamaları aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür;

 • Konu Seçimi: İlk adım, projenizin odaklanacağı konuyu belirlemektir. Konu, alanınızla ilgili olmalı ve size ilginç gelmelidir.
 • Literatür Taraması: Seçtiğiniz konuyla ilgili mevcut literatürü araştırarak, daha önce yapılmış çalışmaları incelemeniz gerekecektir. Bu, projenizin temelini oluşturacaktır.
 • Problem Belirleme: Literatür taraması sonucunda, konunuzla ilgili eksiklikler veya sorunlar belirlemeniz gerekecektir. Bu, projenizin odak noktasını belirlemeye yardımcı olacaktır.
 • Proje Tasarımı: Projeyi nasıl yürüteceğinizi ve hangi yöntemleri kullanacağınızı planlamalısınız. Veri toplama, analiz yöntemleri, araştırma planı gibi detayları içeren bir proje tasarımı oluşturmalısınız.
 • Veri Toplama ve Analiz: Projeyi gerçekleştirmek için gerekli verileri toplamalı ve analiz etmelisiniz. Bu aşama, projenizin en önemli bölümlerinden biridir.
 • Sonuçlar ve Tartışma: Elde ettiğiniz sonuçları sunmalı ve bu sonuçları literatürle karşılaştırarak tartışmalısınız. Projede elde edilen bulguların ne anlama geldiğini açıklamalısınız.
 • Rapor Yazımı: Bitirme projesini yazmalısınız. Rapor, projenizin tüm aşamalarını detaylı bir şekilde açıklamalıdır. Raporunuzun bir giriş, literatür özeti, yöntemler, sonuçlar ve tartışma bölümleri olmalıdır.
 • Sunum: Projenizi sınıf arkadaşlarına veya öğretim görevlilerine sunmalısınız. Sunum, projenizin ana noktalarını vurgulamak için kullanılır.
 • Değerlendirme: Projeniz öğretim görevlileri veya jüri üyeleri tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda tezsiz yüksek lisans derecesi alabilirsiniz.

Tez yazma sürecine göre daha kısa ve yoğun bir çalışma tezsiz yüksek lisans bitirme projeleri gerektirebilir aynı zamanda uygulamalı deneyim kazanma fırsatı sunar ve mezuniyet sonrası kariyerinize katkı sağlayabilir. Çünkü projenizin başarılı olması için disiplinli bir çalışma ve iyi bir planlama gereklidir.

Proje Yazdırma

Proje yazmak ya da proje yazdırmak, tezli bir yüksek lisans programından farklıdır çünkü tezsiz programlarda öğrencilere genellikle bir tez yazma gereksinimi sunulmaz. Bunun yerine, daha fazla ders çalışırlar ve sonunda bir bitirme projesi sunarlar. Proje, öğrencinin belirli bir konuyu araştırdığını, literatürü incelediğini, veri topladığını, analiz yaptığını ve sonuçları değerlendirdiğini göstermelidir.

Bu doğrultuda marmara tez merkezi olarak bu çalışmalarınıza tam destek verebilmekte ve bu süreci kolaylıkla aşabilmeniz için elimizden geleni yapmaktayız. Çünkü marmaratezmerkezi 15 yıllık tecrübeyle hizmet vermektedir.

MARMARA TEZ MERKEZİ ÇÖZÜM ÜRETİR…

0 541 431 43 21