+90 554 512 55 79

Veri Analizi

Veri Analizi

Akademik çalışmaların sağlıklı sonuçlanabilmesi genellikle bir nitel ya da nicel araştırma ile desteklenmesiyle mümkün olmaktadır. Bu doğrultuda veri toplama ve veri analizi kavramları ön plana çıkmaktadır. Veri analizi konusu genellikle uzmanlık isteyen bir konudur. Örneğin SPSS anket analiz programını bilmeyen biri anket verilerini analiz edemez. Bunu istatistik lisans eğitimi almış ya da SPSS konusunda uzman olan biri yapabilir. Bu nedenle genelde veri analizi konusunda, özellikle Yüksek Lisans Tezi ve Doktora Tezi aşamasında olan öğrenciler oldukça zorlanmaktadır.

veri analizi
Yüksek lisans tezi yazdırma

Veri Toplama Nedir?

Veri analizi konusunu tam ifade etmeden önce veri toplama konusuna değinmek gerekmektedir.

veri toplama işlemleri kademe kademe gerçekleşmektedir.

  • Veri toplanacak envanter belirlenir.
  • Verilerin geçerlilik/güvenilirlilik testlerinin yapıldığından emin olunur.
  • Veri toplama aracı olarak seçilen envanter daha önceden test edilmiş olmalıdır.

Bu bilgiler ışığında veri toplama işlemi gerçekleştirilir. Veri toplama işlemi gerçekleştirildikten sonra SPSS analistleri tarafından veriler analiz edilerek dosyalanır. Dosyalanan veriler SPSS programına hazırlanır: bu işlem Excel yardımıyla yapılmaktadır. Ancak son zamanlarda online anket formlarının sıklıkla kullanılması veri toplandıktan sonraki veri girişi aşamasını kolaylaştırmaktadır. Böylece veri analizi işlemi daha hızlı sonuçlanmaktadır.

Veri Girişi

Veri girişi aşaması veri analizi konusunda yapılan en son işlemdir. Veri analizi işleminin tamamlanması için toplanan veriler Excel programında giriş yapılarak SPSS programına aktarılır. Aktarılan veriler SPSS programında veri analizi işlemine tabi tutulur.

veri analizi
SPSS Analizi

Bu doğrultuda Marmara Tez Merkezi Veri analizi konusunda sizlere destek vermektedir. Nİtel ya da Nicel araştırmalarda toplanan verilerin kategorize edilip analiz edilmesi konusunda tam destek sunmaktayız.

www.marmaratezmerkezi.com veri analizi konusunda yanınızda…

Open chat