+90 554 512 55 79

Yüksek Lisans Projesi

Yüksek Lisans Projesi

Tezsiz Yüksek Lisans Projesi Nasıl Yazılır?

Tezsiz yüksek lisans programında öğrencilerin projelerini nasıl hazırlayacağı, aşağıdaki ana başlıklarda açıklanmıştır. Öncelikle, projenin, uzun bir çalışma sürecinde toplanan bilgileri ve deneyimleri içermesi bakımından iyi düzenlenmiş bir yazılı sunum olması gerekmektedir. Projenin hazırlanması sırasında uyulması gereken bazı kurallar bulunmaktadır ve bu kuralların ileride proje yazacak olan bireyler açısından önemli olduğu düşünülmektedir. Projenin hazırlanması sürecinde uyulması gereken kurallara proje yazım kılavuzu yazısından ulaşabilirsiniz.

Proje Hazırlamanın Amacı

Projenin hazırlanmasındaki amaç, öğrencinin bilimsel bir araştırma yapmasını sağlayarak kendisini geliştirmesini sağlamaktır. Öğrenci böylece, bir araştırmacı olarak kaynak araştırması yapmayı, bilgi ve belge toplamayı, bunları seçerek gruplandırmayı ve değerlendirmeyi öğrenmektedir. Ayrıca proje hazırlamanın diğer amaçları arasında bilimsel soru sormayı, cevap aramayı, kaynak incelemesi yapmayı, toplanan verileri değerlendirmeyi öğrenme süreci yatmaktadır.

Tezsiz Yüksek Lisans Projesinin Hazırlama Süreci Nasıldır?

Bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olarak hazırlanması gereken proje, aşağıda verilen aşamalar çerçevesinde gerçekleşmektedir.

1 – Konu seçimi

Projenin konusunu seçebilmek için öncelikle proje danışmanının belirlenmesi gerekmektedir. Daha sonrasında ise çalışılmak istenilen konuya proje danışmanı ile birlikte karar verilir. Proje konusu, öğrencinin ilgi duyduğu veya araştırmak istediği bir konu olmakla beraber, danışmanın uygun gördüğü veya önerdiği bir konuda olabilir. Proje konusunun belirlenmesi hakkında bilgi almak için tez konusu içerikli yazıyı okuyabilirsiniz.

2 – Konu ile ilgili ön araştırma yapma

Proje aşamasında daha öncesinde yapılmış olan araştırmaların derinlemesine bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. Ayrıca, yapılan araştırmanın danışmana gösterilerek toplanan kaynakların yeterli olup olmadığına ilişkin bir onay alınması projenin daha sağlıklı yürümesini sağlayacaktır.

Kaynak taramasının nasıl yapılacağını tez araması konulu yazımızdan görebilirsiniz.

3 – Konu Başlığının Belirlenmesi

Proje başlığı, kişilere içerik hakkında fikir sunacak şekilde belirlenmelidir. Başlık ne çok kısa ne de ilgiyi dağıtacak kadar uzun olmalıdır.

4 – Araştırma sorusu ve hipotez oluşturma

Araştırma sorusunu doğru sorabilmek ve araştırmayı doğru kaynaklara dayanarak yapabilmek projenin başarısı açısından çok önemlidir. Araştırma sorusu ve hipotez kavramlarını istatistiksel veri analizi kısmında inceleyebilirsiniz.

5 – Proje önerisi sunma

Proje konusu ve araştırma hipotezleri belirlendikten sonra Tezsiz Yüksek Lisans projesi önerisi danışmana sunularak seçilen araştırma konusu ve nasıl yürütüleceği kesin bir biçimde belirlenmiş olur.

6 – Verilerin derlenmesi ve analizi

Bu safhada, öğrencinin ve danışmanın ortak belirlediği metotlarla araştırma daha detaylı bir şekilde tasarlanır, araştırmada kullanılacak veriler derlenir. Projenin uygulama kısmı var ise o hazırlanır ve proje son haline getirilir.

7 – Projenin teslimi

Projenin tamamlanmasıyla proje danışmana teslim edilir. Proje danışmanı, projenin başarısına karar vererek öğrencinin mezun olup olmayacağını belirlemektedir.

Yukarıda anlatılanlar, proje sürecini genel bir şekilde ele almakta ve proje konusunda öğrencilere bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Gerçek hayatta uygulama farklılıkları olabilmektedir.

Open chat