Size bir telefon kadar yakınız
0 531 641 30 41
Dil Seçin
tr

HİZMET SÖZLEŞMESİ

Anasayfa » HİZMET SÖZLEŞMESİ

MARMARA TEZ MERKEZİ İNTERNET SİTESİ MÜŞTERİ HİZMET SÖZLEŞMESİ

Hizmetlerimizden yararlanmadan önce aşağıdaki kuralları okuyup kabul etmeniz gerekmektedir.

Eğer herhangi bir MARMARA TEZ MERKEZİ hizmetinden yararlanmak istemiyorsanız, bu sözleşmeyi kabul etmeyiniz.

ALINAN HİZMETİN YASAL OLMAYAN BİR AMAÇLA KULLANMANIN SORUMLULUĞU HİZMET ALAN KİŞİYE AİTTİR. BU DURUMDAN OLUŞABİLECEK OLUMSUZLUKLARDAN MARMARA TEZ MERKEZİ SORUMLU DEĞİLDİR.

hizmet sözleşmesi

1 SÖZLEŞME KONUSU VE KAPSAMI

İş bu Sözleşme’nin konusu, müşterilerine yönelik olarak MARMARA TEZ MERKEZİ tarafından, ilgili Site’de mevcut bulunan ve ileride sunulacak tüm Hizmetler’in, bu Hizmetler’den yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İş bu Sözleşme’nin kapsamı, iş bu Sözleşme ve ekleri ile ilgili Site içerisinde yer alan kullanıma ve Hizmetler’e ilişkin MARMARA TEZ MERKEZİ tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Müşteri, iş bu Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, İlgili Site içinde yer alan kullanıma ve Hizmetler’e ilişkin MARMARA TEZ MERKEZİ tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Müşteri, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2 TARAFLAR

İşbu Sözleşme, sitenin sahibi ve işletmecisi olan MARMARA TEZ MERKEZİ ile müşteri olan hizmet talebinde bulunan kişi arasında düzenlenmiş, elektronik ortamda müşteri tarafından onaylanması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

3 TANIMLAR

SITE: MARMARA TEZ MERKEZİ adıyla www.marmaratezmerkezi.com internet adresinde yayın yapan internet sitesi.

MÜŞTERİ: www.marmaratezmerkezi.com internet adresinde yer alan sipariş formunu doldurmuş ve “Gönder” butonuna basarak ön sipariş verme sürecini tamamlamış veya info@marmaratezmerkezi.com adresine e-mail göndermek suretiyle hizmet talebinde bulunmuş kişi.

HİZMET KULLANIMI ŞARTLARI

Müşteri, hizmetin yerine getirilmesi süresince ve sonrasında, sitenin hizmetlerinden faydalanırken ve sitenin hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken iş bu Sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, sitenin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, iş bu Sözleşme ile belirlenen tüm şart ve kuralları anladığını, kabul ettiğini ve onayladığını kabul eder. MARMARA TEZ MERKEZİ’nden hizmet alabilmek için sipariş formunun eksiksiz doldurulması zorunludur. Bu forma aktarılan bilgilerin doğruluğunu, hizmet isteğinde bulunan MÜŞTERİ kayıtsız şartsız taahhüt eder. Yanlış, geçersiz veya güncel olmayan bilgilerden dolayı oluşacak her türlü maddi hatadan MARMARA TEZ MERKEZİ sorumlu değildir. Müşteriler, ön sipariş verirken yürütülmesini istedikleri hizmet ile ilgili bilgileri ayrıntılı olarak sipariş formundaki “Eklemek İstedikleriniz” kısmında belirtmelidirler. Çalışma başladıktan sonra MARMARA TEZ MERKEZİ’ne iletilecek ilave bilgiler, hem çalışmanın teslim süresini hem de çalışmanın maliyetini etkileyebilir. Müşteri bunu peşinen kabul eder ve de maliyetine katlanır. Ayrıca, sonradan iletilen ilave isteklerin yürütülme kararı, MARMARA TEZ MERKEZİ’ne aittir.

Müşteriler, MARMARA TEZ MERKEZİ tarafından gönderilen ara izlemeleri / revizyonları inceleyerek, varsa gerekli düzeltmeleri 2-7 gün içinde MARMARA TEZ MERKEZİ’e iletmelidir. Bu süre, çalışmanın aciliyetine göre daha kısa da olabilir. Bu süre, müşteriye çeşitli yollardan bildirilir. Müşteri, bu süreyi takip etmekle sorumludur. Revizyon teslim tarihi, MARMARA TEZ MERKEZİ ile iletişime geçilerek uzatılabilir, ancak bu nedenle çalışmanın teslim süresinde meydana gelecek aksamalardan MARMARA TEZ MERKEZİ sorumlu değildir. Müşteri bu durumdan dolayı, tazminat talebinde bulunamaz, para iadesi iadesi talep edemez.

Müşteri, teslim aldığı bitmiş hizmeti incelemeli ve varsa eksikleri MARMARA TEZ MERKEZİ’ne bildirmelidir. Bitmiş hizmet teslim edildikten sonra 7 iş gün içinde, herhangi bir düzeltme talebi gelmediği takdirde, çalışma hatasız teslim edilmiş sayılır. Müşteri bunu peşinen kabul eder ve de ilave hizmet talebinde bulunamaz. Hizmetle ilgili 7 iş gününden sonra gelen ilave hizmet talebi, ücrete tabi olabilir. Bu konuda karar verici MARMARA TEZ MERKEZİ’dir.

Müşteri, kendine gönderilen ara izleme / revizyon çalışmalarını incelemek ve de bu çalışma hakkında MARMARA TEZ MERKEZİ’ne geri dönüş yapmak zorundadır. Çalışma sonunda yapılacak “kapsamlı düzeltmeler” çalışmanın içeriğini bozabilir, çalışmanın teslimini geciktirebilir. Bu konuda müşteri sorumlu taraftır. Bu nedenle oluşacak olumsuz durumlardan MARMARA TEZ MERKEZİ sorumlu değildir. Bu konuda müşteri tazminat ve de para iadesi talebinde bulunamaz.

 MARMARA TEZ MERKEZİ, sadece müşterinin doldurduğu sipariş formundaki hizmet ve istekleri yerine getirmekle yükümlüdür. Yürütülen çalışma ile ilgili ekstra hizmetlerin ücretlendirilmesi MARMARA TEZ MERKEZİ’nin inisiyatifindedir. Müşteri bunu peşinen kabul eder.

MARMARA TEZ MERKEZİ, uzmanların aşırı meşgul olması, konu ile ilgili uzmanın bulunamaması veya hizmetin istenilen teslim zamanında yetiştirilemeyecek olmasından dolayı bir siparişi yürütmeyi kabul etmeyebilir. MARMARA TEZ MERKEZİ, müşterilerden gelen tüm hizmet taleplerini yerine getirmek zorunda değildir ve bunu garanti etmez.

Her Müşteri, MARMARA TEZ MERKEZİ’nin sitesinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, kabul ve taahhüt etmektedir.

MARMARA TEZ MERKEZİ, tüm müşterilerinin kişilik haklarına, gizlilik haklarına saygı duymaktadır. Yargı mercileri istemi haricinde her ne sebeple olursa olsun kişisel bilgileri hiçbir kurum veya kuruluşa vermeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

Müşteri, MARMARA TEZ MERKEZİ’nden aldığı hizmet kapsamında yaptığı işlem ve eylemlerden doğacak hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.

sözleşme

4. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER: MÜŞTERİ’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Müşteriler, MARMARA TEZ MERKEZİ’nin internet sitesinden hizmet almak için verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, MARMARA TEZ MERKEZİ’nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

MARMARA TEZ MERKEZİ’nin sisteminde problem oluşması (server sorunları, uzmanlarla ilgili sorunlar) halinde hizmetin MARMARA TEZ MERKEZİ tarafından iptali durumunda kısmi ücret iadesi yapılabilir.

Bu halde o ana kadar verilen hizmet ücreti MARMARA TEZ MERKEZİ tarafından tespit edilip varsa kalan bakiye iade edilebilir. Bu konuda tespit ve karar verme yetkisi MARMARA TEZ MERKEZİ’ne aittir.

4.1 Kendi isteği ile bir hizmeti sonlandırmak isteyen müşteriye MARMARA TEZ MERKEZİ tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında verilmiş hizmet ücreti hesaplanıp düşüldükten sonra kalan bakiye varsa para iadesi yapılabilir veya para iadesi yapılmayabilir. Müşteriye verilen hizmetin tüm ödemesi henüz alınmamışsa bu ücret kendisinden tahsil edildikten sonra hizmet sonlandırılır.

4.2 Müşteriler, MARMARA TEZ MERKEZİ’nin internet sitesinden hizmet almak için doldurdukları sipariş formundaki bilgileri esas alınarak istedikleri hizmetlerin yürütülmesini kabul eder. Sipariş formundaki bilgilerde değişiklik yapılması durumunda oluşacak ilave maliyetlerden, müşteri sorumludur. MARMARA TEZ MERKEZİ, sadece bilgi formundaki bilgileri dikkate alır.

4.3 Müşteri, teslim edilmiş bölüm veya tamamlanmış bir çalışmada, eksiklik tespit ettiğinde (eksik çalışma, hatalı sonuçlar veya referanssız bilgi vb.) düzeltme talebinde bulunabilir. Müşteri kendine sunulan hizmette bir eksiklik olması durumunda sadece düzeltme hizmeti alacağını kabul eder. Bu gibi durumların oluşması durumunda müşteri, bu durumdan kaynaklanan problemlerden dolayı MARMARA TEZ MERKEZİ’nden herhangi bir ücret iadesi veya tazminat talebinde bulunamaz ve bunu peşinen kabul etmiş sayılır

4.4 Müşteri, tamamlanmış bir çalışmayı sadece bilgi amaçlı kullanabilir. Hazırlanan bir çalışmanın müşteri tarafından; danışman-öğrenci, öğretmen-öğrenci yükümlülüklerine ilişkin olarak aynen veya değiştirerek kullanılması durumunda müşteri, doğabilecek sorumlulukları peşinen kabul eder.

5 MARMARA TEZ MERKEZİ’nin Hak ve Yükümlülükleri

5.1 MARMARA TEZ MERKEZİ, müşterilerine daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için müşterilerinin özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda müşterilerinin kişisel bilgilerini kullanabilir.

5.2 MARMARA TEZ MERKEZİ, her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde ve de özel durumlar oluştuğunda müşteri siparişini iptal etme hakkına sahiptir. Müşteri iş bu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, henüz bir hizmet verilmemişse MARMARA TEZ MERKEZİ para iadesi yapar. İade yapılacaksa iade miktarı MARMARA TEZ MERKEZİ tarafından belirlenir.

5.3 MARMARA TEZ MERKEZİ’nin internet sitesinde yer alan her türlü bilginin doğruluğu, eksiksiz olması, yeterliliği ve güncelliği hiçbir surette MARMARA TEZ MERKEZİ tarafından garanti ve taahhüt edilmemektedir. Müşteri, hiçbir şekilde MARMARA TEZ MERKEZİ’nin internet sitesinde yer alan bilgilerin ve / veya site hizmetlerinin hatalı olduğu ya da bu bilgilere istinaden zarara uğradığı iddiasında bulunamaz. MARMARA TEZ MERKEZİ hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve / veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman söz konusu bilgileri ve / veya site hizmetlerini değiştirebilir, düzeltebilir ve / veya çıkarabilir. MARMARA TEZ MERKEZİ site hizmetlerinin hatasız olması için her türlü tedbiri almaya çalışmaktadır. Bununla birlikte sitede mevcut ya da oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir.

5.4 MARMARA TEZ MERKEZİ, veri tabanına yapılabilecek saldırılar sonucu müşteri bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

5.5 MARMARA TEZ MERKEZİ, sözleşmeyi tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir.

5.6 MARMARA TEZ MERKEZİ, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, müşterilerine sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme hakkını saklı tutar.

5.7 MARMARA TEZ MERKEZİ internet sitesine erişimden, sitede yer alan bilgilerin ve / veya site hizmetlerinin gerek doğrudan gerekse dolaylı kullanımından kaynaklanan doğrudan ve / veya dolaylı maddi ve / veya manevi menfi ve / veya müsbet, velhasıl her türlü zarardan her nam altında olursa olsun MARMARA TEZ MERKEZİ, yöneticileri, çalışanları, bu sitede yer alan bilgileri ve / veya site hizmetlerini hazırlayan kişiler sorumlu tutulamaz.

5.8 Çalışmanın öğretmen-öğrenci ilişkilerinde aynen veya değiştirilerek kullanılması halinde doğabilecek sorumluluk tamamen müşteriye ait olup, bu konuda MARMARA TEZ MERKEZİ herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

6 HİZMETLERLE İLİŞKİN KURALLAR

6.1 Müşteri, MARMARA TEZ MERKEZİ tarafından e-posta aracılığı ile istenen bilgileri (yürütülen hizmetle ilgili) en kısa sürede geri bildirmek zorundadır. Bu süre 3 günü aşmamalıdır. Bununla beraber, aciliyeti olan çalışmalarda bu süre daha kısa olabilir. Bu aciliyete MARMARA TEZ MERKEZ karar verir.

6.2 Müşteri, MARMARA TEZ MERKEZİ’nden gelecek e-posta ve diğer bilgilendirici mesajları izlemek, incelemek ve değerlendirerek MARMARA TEZ MERKEZİ’ne geri dönüş yapmak zorundadır. MARMARA TEZ MERKEZİ’nden gelecek bilgi e-posta ve mesajlarının müşteri tarafından takip edilmemesi sonucunda oluşacak problemlerden MARMARA TEZ MERKEZİ sorumlu değildir. Müşteri, MARMARA TEZ MERKEZİ’nden gelecek hizmetle ilgili bilgi talebine en kısa zamanda (maksimum 3 gün) cevap vereceğini kabul eder.

6.3 Müşteriler ile iletişimde, MARMARA TEZ MERKEZİ dışında kaynaklanacak iletişim problemlerinden (server problemleri, hatlarda meydana gelecek problemler, internet bağlantısında meydana gelecek aksaklıklar vb.) MARMARA TEZ MERKEZİ sorumlu değildir.

6.4 MARMARA TEZ MERKEZİ belli bir kalitede hizmet vermek için gerekli çalışmaları yapmakla birlikte, bunu kesin olarak garanti etmez. Bununla birlikte, MARMARA TEZ MERKEZİ düzeltme hizmeti ve ücret iadesi ile müşteriyi bu tip problemlerden korur.

6.5 MARMARA TEZ MERKEZİ, müşteri tarafından satın alınan hizmetle ilgili çeşitli zaman aralıklarıyla müşteriye izleme / revizyon çalışmaları gönderir. Müşteri, MARMARA TEZ MERKEZİ tarafından yollanan bu revizyonları en geç 2-7 gün içerisinde cevaplamak zorundadır. Aksi takdirde hizmetin teslimiyle ilgili oluşacak problemlerden MARMARA TEZ MERKEZİ sorumlu değildir. Revizyon süresi çalışmanın süresi ve kapsamı dikkate alınarak MARMARA TEZ MERKEZİ tarafından belirlenir.

6.6 Hizmet talebinde bulunan müşteri belirli şartlarla hizmetten vazgeçme hakkına sahiptir. Bu konuda kısmi para iadesi belirli şartlara bağlıdır.

6.7 Müşteri, MARMARA TEZ MERKEZİ uzmanının yaptığı hizmetin kalitesinden memnun olmaması durumunda veya istediği şartların yerine getirilmemesinden dolayı şikâyetçi olması durumunda, düzeltme talebinde bulunabilir. Düzeltme hizmeti MARMARA TEZ MERKEZİ tarafından yapılacak inceleme sonucuna göre yapılır. Düzeltme, hizmetin kalitesi ile ilgili problem incelendikten sonra, düzeltme için uygun bir neden bulunması durumunda yapılır. Keyfi memnuniyetsizlikler, düzeltme gereksinimini doğurmaz. Talep edilen düzeltme ek ücret alınmasını gerektiriyorsa ek ücret talebinde bulunulabilir. Ücretli düzeltme hizmeti MARMARA TEZ MERKEZİ tarafından yapılacak inceleme sonrasında belirlenen miktar uyarınca yapılır.

6.8 Müşterinin talep etmesi durumunda satın alınan hizmet, scanner ile taranarak ta müşteriye teslim edilebilir.

6.9 Eğer MARMARA TEZ MERKEZİ, gerekli görmesi durumunda revizyon teslim tarihini, hizmet alan müşteriye en geç revizyon günü belirtmek şartıyla uzatabilir.

6.10 Müşteri, hizmet için ödeme yapmadan hizmetin yürütülmesine başlanmaz. Ödemelerin geciktirilmesinden kaynaklanacak teslim problemlerinden MARMARA TEZ MERKEZİ sorumlu değildir. Müşteri, sipariş onaylandıktan sonra en geç 2-4 iş günü içinde hizmet bedelini ödemek zorundadır. Aksi takdirde, siparişin yürütülmesi iptal edilebilir.

6.11 Hizmetin teslim süresi (toplam hizmet süresi) için başlangıç noktası, ödemenin yapıldığı tarihtir. Müşteri bunu peşinen kabul eder ve ödemeyi bu durumu göz önüne alarak yapar. Ödemenin müşteri tarafından geç yapılması ile teslim süresinde meydana gelecek değişiklikten ötürü oluşacak zarar ve gecikmelerden MARMARA TEZ MERKEZİ sorumlu değildir.

6.12 Müşteriler, kendilerine MARMARA TEZ MERKEZİ tarafından atanan uzmanlarla, sadece MARMARA TEZ MERKEZİ onayı ile ve MARMARA TEZ MERKEZİ sistemi içinde iletişim kurabilirler. Müşteriler, herhangi bir şekilde MARMARA TEZ MERKEZİ denetimi olmaksızın uzmanlarla görüşemezler, görüşme talebinde bulunamazlar. Eğer böyle bir durum tespit edilirse, MARMARA TEZ MERKEZİ, müşteriyi 1 kez uyarır. Eğer 1 kez yapılan uyarıya rağmen müşteri, MARMARA TEZ MERKEZİ tarafından atanan uzmanla MARMARA TEZ MERKEZİ sistemi dışında iletişim kurmaya çalışıyorsa, çalışmanın iptali MARMARA TEZ MERKEZİ’nin inisiyatifindedir. Böyle bir durumun tespitinde para iadesi yapılmaz. Müşteri, MARMARA TEZ MERKEZİ tarafından kendisine bir hizmeti yerine getirmesi için atanan uzmanla sadece MARMARA TEZ MERKEZİ onayı sonrasında ve MARMARA TEZ MERKEZİ sistemi içinde iletişim kuracağını peşinen kabul eder.

6.13 Müşteriler, uzmanlardan telefon numarası, e-posta veya diğer iletişim araçlarıyla ilgili bilgiler isteyemez veya uzmana kendi iletişim bilgilerini veremez. Böyle bir durumun tespitinde, müşterinin siparişi iptal edilir. Para iadesi MARMARA TEZ MERKEZİ’nin inisiyatifindedir.

7 ÜCRETLER ve ÖDEME

Bankalardan kaynaklanan teknik problemlerden dolayı, ücretlerle ilgili işlemlerde gecikme olabilir. Bu durumdan MARMARA TEZ MERKEZİ sorumlu değildir. Müşteri tarafından herhangi bir ödeme yapılmadan, hizmetin yürütülmesine başlanmaz. Bir hizmet talep edilip bu hizmetin ücretinin yatırılmasına kadar geçen süreden kaynaklanan problemlerden MARMARA TEZ MERKEZİ sorumlu değildir. Müşterinin hizmet bedelini geç yatırması durumunda, hizmetin tesliminde yaşanacak problemlerden MARMARA TEZ MERKEZİ sorumlu değildir.

Müşteri, hizmet talebinde bulunduktan sonra en geç 2-4 iş günü içinde hizmet bedelini ödemek zorundadır. Bununla birlikte, cuma günü hizmet talebinde bulunan müşteri, en geç pazartesi günü hizmet bedelini ödemek zorundadır. Aksi takdirde, müşteri tarafından istenilen hizmetin iptali MARMARA TEZ MERKEZİ’nin inisiyatifindedir. Bu şartlara uyulmadığı takdirde, hizmet tesliminde meydana gelecek problemlerden MARMARA TEZ MERKEZİ sorumlu değildir.

Müşteriler, hizmetlerin karşılığını, parça-parça (taksitle) veya peşin olarak ödeyebilirler. MARMARA TEZ MERKEZİ, müşterilerine bazı şartlarla sipariş iptal ve para iade garantisi sunmaktadır. Para iadesi, müşteri tarafından bildirilen hesaba yapılır. Verilen hesap numarasından kaynaklanan maddi hatalardan (yanlış hesap numarası veya başkasının hesap numarası vb.) dolayı MARMARA TEZ MERKEZİ sorumlu değildir. Bu durumda para iadesi yapılmaz veya para iadesi MARMARA TEZ MERKEZİ’nin inisiyatifindedir.

Çok nadir de olsa, herhangi bir nedenle, MARMARA TEZ MERKEZİ sisteminde bir problem oluşması ve de çalışmaya devam edilemeyecek olunması durumunda ödediğiniz paranın MARMARA TEZ MERKEZİ tarafından belirlenen miktarı tarafınıza iade edilecektir. Bu durumdan dolayı, müşteri herhangi bir maddi tazminat talebinde bulunamaz. Hatalı ücret yatırılması veya birden fazla ücret yatırılması durumunda müşteriler, MARMARA TEZ MERKEZİ durumu açıklayan bir bilgi mesajı atabilirler. Bu durumda gerekli incelemenin yapılmasından sonra, uygun görülmesi durumunda para iadesi yapılabilir.

8 DİĞER HÜKÜMLER

8.1 Fikri Mülkiyet Hakları

8.1.1 Müşteriler, MARMARA TEZ MERKEZİ’nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

8.1.2 MARMARA TEZ MERKEZİ; MARMARATEZMERKEZİ.com Hizmetleri, MARMARATEZMERKEZİ.com bilgileri, ticari görünümü veya site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dâhil tüm mal varlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

8.2 Sözleşme Değişiklikleri

8.2.1 MARMARA TEZ MERKEZİ, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak iş bu Sözleşme’yi uygun göreceği herhangi bir zamanda Site’de ilan ederek değiştirebilir. İş bu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

8.3 Mücbir Sebepler

8.3.1 Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, MARMARA TEZ MERKEZİ iş bu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, MARMARA TEZ MERKEZİ için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için MARMARA TEZ MERKEZİ herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, MARMARA TEZ MERKEZİ gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın ilgili Site’ye ve sisteme yapılan saldırılar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla MARMARA TEZ MERKEZİ makul kontrolü haricinde gelişen ve MARMARA TEZ MERKEZİ gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

8.4 Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İş bu Sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve iş bu Sözleşme gereği doğacak ihtilafların hallinde Türk Hukuku uygulanacaktır.

İş bu Sözleşme’den dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

8.5 MARMARA TEZ MERKEZİ Kayıtlarının Geçerliliği

Müşteri, iş bu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda MARMARA TEZ MERKEZİ kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, MARMARA TEZ MERKEZİ yemin teklifinden ber’i kıldığını ve bu maddenin HUMK 287. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.6 Yürürlülük

İş bu Sözleşme, Müşterinin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

8.7 Sözleşmenin Feshi

MARMARA TEZ MERKEZİ, müşterilerin iş bu Sözleşmede belirtilen hükümleri ve site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve müşteriler fesih sebebiyle MARMARA TEZ MERKEZİ’nin uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

İş bu Sözleşme hizmet tamamlanıncaya kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, hizmetin teslim edilmesi veya MARMARA TEZ MERKEZİ tarafından iptal edilmesi hallerinde sona ermiş sayılacaktır.

Eğer hizmet almaktan vazgeçtiyseniz Sipariş Formunu doldurmayınız.