Size bir telefon kadar yakınız
0 531 641 30 41
Dil Seçin
tr

Tez Yazdırma Süreci

140 görüntülenme
Tez Yazdırma Süreci

Tez yazımı, öğrencilerin akademik gelişimi için önemli bir adımdır ve konuyla ilgili derinlemesine araştırmalar ve analizler gerektirir. Ancak, öğrencilerin kendi çabalarıyla tezlerini hazırlaması ve sunması, öğrenme süreçlerinin önemli bir parçasıdır. Üçüncü taraf bir hizmetten tez yazdırmak, akademik dürüstlük ilkelerine aykırı olabilir ve öğrencilerin kendi öğrenme deneyimlerini olumsuz etkileyebilir. Bu doğrultuda tez yazdırma süreci önem arz etmektedir.

Eğer tez yazımı konusunda zorluklar yaşıyorsanız, öncelikle danışmanınızla iletişime geçmenizi ve rehberlik talep etmenizi öneririm. Akademik danışmanlar, size konu seçimi, araştırma yöntemleri, veri analizi ve yazım süreci gibi konularda yardımcı olabilirler. Ayrıca, üniversitenizin veya eğitim kurumunuzun sağladığı kaynaklardan da faydalanabilirsiniz.

Tez Yazdırma
Tez Yazdırma

Tez Yazma Süreci: Tez Yazdırma

Aşağıda adım adım bir tez yazdırma süreci ifade edilmiştir:

 1. Konu Seçimi: İlk adım, ilgi duyduğunuz ve uzmanlık sahibi olduğunuz bir konu seçmektir. Konunun daraltılabilir, belirli bir soruna odaklanabilir veya önceki çalışmaları inceleyerek boşlukları tespit edebilirsiniz.
 2. Literatür Taraması: Bu doğrultuda seçtiğiniz konuyla ilgili mevcut literatürü tarayarak hangi çalışmaların yapıldığını ve hangi açıkların olduğunu anlayabilirsiniz. Bu, tezinizin yerine getirmesi gereken katkıyı belirlemeniz açısından önemlidir.
 3. Araştırma Sorusu veya Hipotez: Tezinizde ele alacağınız ana soruyu veya hipotezi belirleyin. Çalışmanızın odak noktasını belirlemenize yardımcı olacaktır.
 4. Metodoloji: Hangi araştırma yöntemlerini kullanacağınızı açıklayın. Veri toplama yöntemleri, örnekleme yöntemleri, anketler veya deneyler gibi unsurları bu bölümde detaylandırın.
 5. Veri Toplama: Eğer saha çalışması veya veri toplama gerektiren bir tezse, verileri toplayın. Veri analizi için gerekli araçları kullanmayı unutmayın.
 6. Veri Analizi: Topladığınız verileri analiz edin. İstatistiksel yöntemler veya nitel analiz teknikleri kullanabilirsiniz. Bulgularınızı açık ve anlaşılır bir şekilde sunun.
 7. Sonuçlar ve Tartışma: Analiz sonuçlarınıza dayanarak araştırma sorunuzun cevabını veya hipotezinizi değerlendirin. Bulgularınızı literatürle karşılaştırın ve sonuçları yorumlayın.
 8. Öneriler: Araştırmanızın sonuçlarına dayalı olarak, ilgili alanda önerilerde bulunun. Gelecekteki araştırmalar veya uygulamalar için yön gösterebilirsiniz.
 9. Giriş ve Özet: Tezinizi açan bir giriş bölümü ve özetleyen bir özet (abstract) bölümü yazın. Bu bölümler, çalışmanızın genel yapısını ve amacını anlatmalıdır.
 10. Referanslar: Kullandığınız tüm kaynakları doğru bir şekilde referans vererek belirtin. Akademik dürüstlük açısından kaynakları yanlış alıntılamamaya özen gösterin.
 11. Düzeltmeler ve İnceleme: İlk taslağı yazdıktan sonra, tezinizi gözden geçirin ve düzeltmeler yapın. Dil ve yazım hatalarını düzeltmek için dikkatli bir inceleme yapın.
 12. Sunum ve Savunma: Üniversite gereksinimlerine uygun olarak tezinizi biçimlendirin. Ardından tezi danışmanınıza sunun ve gerektiğinde bir savunma oturumu düzenleyin.

Unutulmamalıdır ki tez yazma süreci zaman alıcıdır ve disiplinli bir çalışma gerektirir. Özellikle zaman yönetimi ve süreci parçalara ayırarak ilerlemeniz önemlidir. Bu yönde Marmara Tez Merkezi Daima yanınızdadır.

Marmara Tez Merkezi Çözüm Üretir…

05414314321