Size bir telefon kadar yakınız
0 531 641 30 41
Dil Seçin
tr

Yüksek Lisans Tezi Danışmanlığı

486 görüntülenme
Yüksek Lisans Tezi Danışmanlığı

Lisansüstü öğrencilerin belirli bir alanda araştırma yaparak, o alanda bir tez yazması gereken Yüksek lisans tezi akademik bir çalışmadır. Yüksek lisans tezi, öğrencinin bilgi birikimini ve akademik yeteneklerini göstermek için önemli bir fırsattır.

yüksek lisans tezi

Genellikle bir danışman veya tez yöneticisi tarafından “Yüksek lisans tezi” denetlenir. Öğrenciler, tez konusunu belirlerken, konunun kapsamlı bir literatür taraması yaparak ve ilgili araştırmaları inceleyerek seçmeleri gerekmektedir. Tez yazım süreci boyunca, öğrenciler, araştırmalarını tasarlamak, verileri toplamak, analiz etmek ve sonuçları yorumlamak gibi bir dizi adımı takip ederler.

Yüksek Lisans Tezi Yazım Aşamaları;

Yüksek lisans tezleri, genellikle birkaç yüz sayfaya kadar uzayabilen kapsamlı bir araştırma çalışmasıdır. Tez savunması adı verilen bir sunumda öğrenci, tezini özetler ve savunur. Tez savunması, tezin son aşamasıdır ve genellikle bir panel tarafından değerlendirilir. Başarılı bir tez savunması, öğrencinin yüksek lisans derecesini tamamlaması için gereklidir.

  • Yüksek lisans tezi yazmak, bir araştırmacının bilimsel düşünme ve yazma becerilerini geliştirmesinde önemli bir adımdır. Yüksek lisans tezi, öğrencinin bir konuda kapsamlı bir araştırma yaparak, elde ettiği bulguları sistemli bir şekilde sunmasını ve tartışmasını gerektirir. İşte yüksek lisans tezi yazımı için temel adımlar:
  • Konu seçimi: Teziniz için konu seçimi, başarılı bir tez yazımının temelidir. Konuyu dikkatli bir şekilde seçin ve tezinizin bütününde tutarlı olacak şekilde sınırlandırın.
  • Literatür taraması: Seçtiğiniz konu hakkında mevcut literatürü araştırın. Bu, daha önce yapılan araştırmaların bir özeti ve tezinizin nasıl bir katkı sağlayacağına dair bir fikir verir.
  • Araştırma tasarımı: Tezinizin tasarımını planlayın. Bu, veri toplama yöntemlerinizi, veri analiz tekniklerinizi ve diğer önemli ayrıntıları içerir.
  • Veri toplama: Araştırma tasarımınız doğrultusunda verileri toplayın. Bu, anketler, mülakatlar, deneysel veriler veya diğer kaynaklardan toplanabilir.
  • Veri analizi: Verilerinizi analiz edin ve sonuçlarınızı yorumlayın. İstatistiksel analizler yapmanız gerekiyorsa, bu aşamada yapılır.
  • Tartışma ve sonuç: Tezinizde elde ettiğiniz sonuçları tartışın ve yorumlayın. Ayrıca, sonuçlarınızın ne anlama geldiğini ve konu hakkında öğrendiklerinizi belirtin.
  • Referanslar: Yaptığınız araştırmalara dayalı olarak, kullandığınız tüm kaynakları listelemek için bir referans listesi oluşturun. Bu, tezinizin kaynaklarını diğer araştırmacıların incelemesine yardımcı olacaktır.
  • Düzenleme: Tezinizi yazdıktan sonra, hataları düzeltmek, anlatımı netleştirmek ve tutarlılığı sağlamak için birkaç kez düzenleyin.

Yüksek lisans tezinin her bölümü, bir giriş, literatür taraması, araştırma tasarımı, veri analizi, tartışma, sonuçlar ve referanslar içermelidir. Her bölümü açık, tutarlı ve anlaşılır bir şekilde yazın.