Size bir telefon kadar yakınız
0 531 641 30 41
Dil Seçin
tr

Anket Analizleri İçin “SPSS” Nedir?

260 görüntülenme
Anket Analizleri İçin “SPSS” Nedir?

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), sosyal bilimlerde ve istatistiksel analizlerde kullanılan bir yazılım programıdır. Özellikle akademik araştırmalarda saha çalışmaları doğrultusunda; veri toplama, veri düzenleme, istatistiksel analizler yapma ve sonuçları raporlama süreçlerini içeren bir dizi istatistiksel analiz yöntemi ve veri analizi aracını içerir. SPSS analizi, araştırmacıların verileri anlamalarına, desenleri tanımalarına ve sonuçları yorumlamalarına yardımcı olur.

Aşağıda birçok istatistiksel analiz ve işlemi gerçekleştirmeye olanak tanıyan SPSS’in kısaca çalışma sürecine değinilmiştir:

 • Veri Girişi ve Düzenleme: Verilerinizi SPSS’e girebilir ve düzenleyebilirsiniz. Bu, veri setlerinizi temizlemek ve analize uygun hale getirmek için önemlidir.
 • Temel İstatistikler: SPSS, temel istatistiksel ölçümleri hesaplayabilir. Bunlar arasında ortalama, medyan, standart sapma, varyans ve çeyrekler arası aralık gibi ölçümler bulunur.
 • İstatistiksel Analizler: SPSS, çeşitli istatistiksel analizler yapmanıza olanak tanır. Bunlar arasında temel istatistikler (ortalama, medyan, standart sapma), regresyon analizi, varyans analizi (ANOVA), faktör analizi, küme analizi, doğrusal olmayan analizler ve daha birçok istatistiksel teknik bulunur.
 • Regresyon Analizi: SPSS, bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkileri değerlendirmek için çeşitli regresyon analizi yöntemlerini destekler.
 • ANOVA (Varyans Analizi): Farklı gruplar arasındaki istatistiksel farklılıkları incelemek için ANOVA analizleri yapabilirsiniz.
 • İşlem Analizi: İki veya daha fazla bağımsız değişken arasındaki etkileşimleri incelemek için işlem analizi yapabilirsiniz.
 • Faktör Analizi: Veri setinizdeki çok sayıda değişkeni daha az sayıda faktöre indirgemek için faktör analizi kullanabilirsiniz.
 • Cluster Analizi: Benzerlikleri olan veri noktalarını gruplara ayırmak için kümeleme analizi yapabilirsiniz.
 • Doğrusal Olmayan Analizler: Doğrusal olmayan modelleri de değerlendirmek için SPSS kullanabilirsiniz.
 • Grafikler ve Görselleştirmeler: Verilerinizi grafikler, histogramlar ve çizgi grafikleri gibi görsel araçlarla görselleştirebilirsiniz.
 • Raporlama: Sonuçları özelleştirilebilir raporlar halinde çıkarabilir ve sunabilirsiniz.
SPSS

SPSS, özellikle sosyal bilimlerde, pazarlama araştırmalarında, sağlık bilimlerinde ve işletme yönetimi gibi birçok alanında kullanılır. Araştırmacılar, verileri analiz ederek hipotez testleri yapabilir, sonuçları yorumlayabilir ve kararlar alabilirler.

AKADEMİK ÇALIŞMALARDA SPSS NEREDE KULLANILIR?

Anket ile toplanan verilerin analizi için akademik çalışmalarda genellikle SPSS kullanılır. Peki anket analizi nedir?

Anket Analizi Nedir?

Toplanan anket verilerini inceleyerek sonuçlarını yorumlama ve çıkarımlar yapma sürecine Anket Analizi denmektedir. Bu süreç, araştırmacıların anketlerle topladıkları verileri anlamalarına ve araştırma sorularına yanıt bulmalarına yardımcı olur. İşte anket analizi yaparken izlenecek temel adımlar:

Verilerin Toplanması: İlk adım, anket verilerini toplamaktır. Anketlerinizi oluşturduktan sonra, hedef kitlenize dağıtarak veya online olarak paylaşarak yanıtları toplarsınız.

Veri Düzenleme ve Temizleme: Toplanan verileri analize hazır hale getirmek için düzenlemeniz ve temizlemeniz gerekebilir. Eksik veya hatalı yanıtları düzeltmek, veri dökümünü yapmak ve gerekirse veri setinizi kodlamak bu adımın bir parçasıdır.

Verinin Keşfi (Descriptive Analysis): Verileri görselleştirmek ve temel istatistikleri hesaplamak için veri keşfi yapılır. Bu aşamada, verilerin merkezi eğilimleri (ortalama, medyan), yayılımları (standart sapma, varyans), dağılımı (histogramlar, çizgi grafikleri) ve diğer temel istatistikler incelenir.

Hipotez Testleri (Hypothesis Testing): Anket analizi sırasında, araştırma sorularınıza veya hipotezlerinize yanıt bulmak için hipotez testleri yapabilirsiniz. Örneğin, gruplar arasındaki farklılıkları veya ilişkileri değerlendirebilirsiniz. Bu testler t-testleri, ANOVA, regresyon analizi ve korelasyon analizi gibi istatistiksel yöntemleri içerebilir.

Anket Analizi

Sonuçların Yorumlanması: Analiz sonuçlarını yorumlamak, araştırma sorularınıza yanıt vermek ve anket verilerinin ne anlama geldiğini anlamak önemlidir. Sonuçları istatistiksel olarak anlamlı mı yoksa tesadüfi mi olduğunu değerlendirmeniz gerekir.

Raporlama ve Sunum: Anket analizi sonuçlarını özelleştirilebilir bir rapor veya sunum halinde hazırlamak önemlidir. Bu, araştırma bulgularınızı diğer insanlara açıklamak için kullanılır. Raporlar genellikle grafikler, tablolar ve metin içerebilir.

Sonuçların Uygulanması: Anket analizi sonuçları, alınması gereken kararlar veya politika önerileri konusunda rehberlik edebilir. Bu nedenle, sonuçların uygulamaya geçirilmesi gerekebilir.

Anket analizi, veri toplama sürecinin önemli bir parçasıdır ve araştırmanızın güvenilirliği ve geçerliliği için kritik bir rol oynar. Doğru analiz ve yorumlama, anket sonuçlarınızın anlamlı ve kullanışlı olmasını sağlar.

MARMARA TEZ MERKEZİ ANKET ANALİZİ VE SPSS ANALİZİ KONUSUNDA SİZE DESTEK VERİR…

0541 431 43 21